แบไต๋ไฮเทค – ยอดขาย Chromebook แซงหน้า Macbook!!!

ยอดขายของ Google Chromebook ได้แซงหน้า Macbook ไปแล้วเรียบร้อยในสหรัฐอเมริกา!!!