beirut
beirut

NASA ทำแผนที่แสดงขอบเขตความเสียหายเหตุระเบิดในเบรุตเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือ

NASA ได้ทำแผนที่แสดงขอบเขตความเสียหายจากการระเบิดในเบรุต โดยการทำงานของทีมการถ่ายภาพและการวิเคราะห์ขั้นสูง (ARIA) ของ NASA ร่วมมือกับหอสังเกตการณ์บนพื้นโลกของสิงคโปร์ ซึ่งได้ใช้ข้อมูลเรดาร์รูรับแสงสังเคราะห์จากดาวเทียมในอวกาศแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อนและหลังเหตุการณ์ระเบิดเพื่อบ่งบอกถึงขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้น

ภายในภาพจะแสดงจุดสีหรือพิกเซลสีเพื่อแสดงขอบเขตความเสียหายในอัตราส่วน 1 พิกเซลต่อ 30 เมตร ด้วยสีต่าง ๆ คือ สีแดงเข้ม : ความเสียหายรุนแรงที่สุด ซึ่งอยู่บริเวณท่าเรือของเบรุต สีส้ม : ความเสียหายปานกลาง และสีเหลืองเสียหายเล็กน้อย ซึ่งแผนที่สามารถนำไปประเมินสำหรับให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ดียิ่งขึ้น

เหตุระเบิดใกล้ท่าเรือของเบรุตครั้งนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิต 150 คน บาดเจ็บหลายพันคน และคาดว่าสร้างความเสียหายในมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งการช่วยเหลือโดยภาครัฐก็น่าจะทำได้ง่ายขึ้นตามขอบเขตความเสียหายในแผนที่ของ NASA

ที่มา : jpl.nasa.gov และ cnet

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส