Apple ไม่น้อยหน้าจดสิทธิบัตรคาดเดาอารมณ์ของผู้ใช้

ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับ Amazon จดสิทธิบัตรคาดการณ์การสั่งซื้อในอนาคตของผู้ใช้ไปแล้วนะครับ แต่ดูเหมือนว่า Apple จะคิดคล้าย ๆ กัน ด้วยสิทธิบัตรตัวใหม่นี้เอง

สิทธิบัตรตัวใหม่นี้คือ “การแสดงโฆษณาโดยพิจารณาอารมณ์ของผู้ใช้” โดยหลักการทาง Apple จะใช้ Big Data ต่าง ๆ เช่น อายุ, ช่วงวัย, ข้อมูลเวลาในขณะนั้น, ช่วงวัยของผู้ใช้, ข้อมูลสถิติที่บ่งบอกรสนิยมการท่องอินเทอร์เน็ตรวมไปจนถึงข้อมูลสภาพร่างกาย ที่เก็บได้จากอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ, ความดันโลหิต, อุณหภูมิร่างกาย จากนั้นระบบ จะคาดการณ์แนวโน้มคามต้องการ ความเป็นไปได้ แล้วจึงนำเสนอโฆษณาที่ผู้ใช้น่าจะสนใจในเวลานั้นขึ้นมา

แน่นอนว่าระบบนี้อาจจะมีข้อกังขาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อยู่บ้าง แต่ Apple ยืนยันวา ข้อมูลผู้ใช้เหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในเวลาจำกัดและถูกลบทิ้งไปในเวลาไม่นาน

source : Techcruch