Tesla ยื่นขออนุญาตขยายโรงงานในเยอรมนีอีก 625 ไร่

RBB หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเบอร์ลินและบรันเดนบูร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากนายกเทศมนตรีเมืองกรูนไฮเดอ (Gruenheide) ว่าเทสลา (Tesla) ได้ยื่นขออนุญาตในการก่อสร้างบนพื้นที่ทางตะวันออกของโรงงานในเยอรมนีเพิ่มอีก 100 เฮกตาร์ (625 ไร่)

เดิมทีเทสลามีที่ดินสำหรับโรงงานผลิตรถยนต์และโรงงานแบตเตอรี่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ 300 เฮกตาร์ (1,875 ไร่) ซึ่งได้วางแผนที่จะก่อสร้างสถานีบรรจุสินค้า พื้นที่ในงานขนส่ง และพื้นที่ของที่จอดรถบนพื้นที่เพิ่มเติม โดยจะเข้าสู่การหารือในที่ประชุมของเทศบาลเมืองใน 2 มิถุนายนนี้

โรงงานกรูนไฮเดอเมื่อดำเนินการผลิตเต็มกำลังจะสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ 500,000 คันต่อปี ซึ่งได้เริ่มการผลิตมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 หลังจากการอนุมัติใบอนุญาตล่าช้าถูกเลื่อนมาหลายครั้ง ซึ่งมีการยื่นเรื่องตั้งแต่เดือนกันยายนและคาดว่าจะได้ผลิตรถยนต์คันแรกในเดือนตุลาคม

อย่างไรก็ตาม ตอนที่เทสลาได้รับอนุมัติขั้นสุดท้ายเพื่อให้ดำเนินการผลิตรถยนต์ที่โรงงานก็ได้มีการออกมาทักท้วงจากผู้จัดหาแหล่งน้ำในท้องถิ่นว่าความต้องการใช้น้ำของโรงงานทั้งปีมีมากราวกับการใช้น้ำของเมืองที่มีประชากร 30,000 คน ซึ่งจะทำให้แหล่งน้ำดื่มถูกดึงออกไป และเมื่อโรงงานที่อยู่แถวนั้นใช้น้ำมากขึ้น จำเป็นจะต้องจัดหาน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาช่วย สรุปง่าย ๆ ว่าการขยายโรงงานของเทสลาอาจจะมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำให้พูดถึงกันอีกครั้ง

ที่มา : reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส