รายงาน : จีนจะเร่งก่อสร้างสถานีชาร์จสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและการท่องเที่ยวในชนบท

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม สื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่าจีนจะเร่งก่อสร้างสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงปรับปรุงนโยบายในการซื้อและการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จที่ได้ปรับปรุงใหม่จะช่วยปลดปล่อยศักยภาพการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในชนบท และสนับสนุนการเติบโตของการท่องเที่ยวในชนบทตามแผนการฟื้นฟูชนบทของคณะมนตรีรัฐกิจ

เดือนเมษายน นายซิน กั๋วบิน (Xin Guobin) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนเผยว่ารัฐบาลกำลังศึกษานโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและสนับสนุนความทันสมัย เนื่องจากตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ของจีนมีอุปสงค์หรือปริมาณความต้องการที่แผ่วลง

คณะมนตรีรัฐกิจหรือคณะรัฐมนตรีของจีนได้อนุมัติแผนเร่งการพัฒนาคลัสเตอร์การผลิตขั้นสูง ซึ่งคลัสเตอร์เหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของจีนไปสู่การสร้างนวัตกรรม และจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและระดับความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน (ไม่ต้องกลัวว่ามีไม่เพียงพอ หรือไม่ได้มาตรฐาน เช่น ชาร์จ ๆ อยู่แล้วไฟไหม้หรือระเบิด เมื่อชัวร์แล้วก็จะได้เป็นสินค้าไปขายต่อ)

สรุปง่าย ๆ ว่ารัฐบาลจีนต้องการขยายการใช้รถยนต์ไฟฟ้าไปสู่ระดับภูมิภาคแถบชนบท จึงต้องเตรียมความพร้อมด้วยการสร้างสถานีชาร์จให้ทั่วถึง และยังช่วยให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยากเดินทางไปท่องเที่ยวในชนบท ซึ่งช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวในชนบทให้เติบโต ตลอดจนช่วยสร้างนวัตกรรมในด้านนี้ด้วย เชื่อว่านอกจากรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนจะบุกตลาดต่างประเทศแล้ว อนาคตจะมีระบบสถานีชาร์จของจีนออกมาอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกก็เป็นได้

ที่มา : reuters.com

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส