2019 Nissan Pathfinder Rock Creek Edition

Nissan ขอเรียกคืนรถยนต์ถึง 5 ซีรีส์เหตุกังวลเรื่องปั๊มเบรกเกิดไฟไหม้

8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา Nissan ได้ขึ้นทะเบียนการเรียกคืนรถยนต์กับหน่วยงานการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางหลวงแห่งชาติสหรัฐ (NHTSA : National Highway Traffic Safety Administration) เพื่อขอเรียกคืนรถยนต์ทั้งหมด 5 ซีรีส์ด้วยกัน ได้แก่ Muranos ปี 2015-2018, Maximas ปี 2016-2018, Pathfinders ปี 2017-2019 และ Infiniti QX-60 ที่ใช้ Pathfinder เนื่องจากมีความกังวลว่ารถยนต์เหล่านี้จะไฟไหม้

ไฟไหม้เกิดจากปั๊มเบรก ABS สามารถมีน้ำมันเบรกรั่วแล้วไหลไปยังแผ่นวงจรจนทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรและมีโอกาสเกิดไฟไหม้ได้ ซึ่ง Nissan จะออกประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของรถยนต์ที่เบรก ABS มีไฟส่องสว่าง อันเป็นหนึ่งในอาการไฟไหม้จากปั๊มรั่ว โดยจะเริ่มแจ้งเตือนรอบแรกตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม และรอบถัดไปในช่วงฤดูร้อน 2563 (เดือนมิถุนายน) เมื่อมีอะไหล่เข้ามาเพิ่มเติมพร้อมให้บริการ

ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Nissan ต้องเรียกคืนรถยนต์เพราะเรื่องไฟไหม้จากปั๊มเบรก ABS แต่นี่เป็นครั้งที่ 3 ด้วยสาเหตุเดียวกันทั้งหมด ซึ่งครั้งแรกในปี 2559 มีการเรียกคืนรถราว 130,000 คัน ต่อมาครั้งที่ 2 เมื่อปี 2561 ที่เป็นล็อตใหญ่ด้วยจำนวน 215,000 คัน และครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่ แต่ที่แน่ ๆ ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นไม่มากก็น้อย

ที่มา : Cnet

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส