samsonsky
samsonsky

แห่งแรกในสหรัฐฯ จะออกกฎหมายให้รถยนต์แบบบินได้ขับสัญจรบนถนนอย่างถูกต้อง

รถยนต์แบบบินได้มีการพัฒนามาแล้วหลายสิบปี ช่วงไม่กี่ปีมานี้ที่โดดเด่นก็จะเป็น Terrafugia TF-X, Samson Switchblade, AeroMobil, PAL-V และ Maverick Flying Car ซึ่งขณะนี้มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ หรือที่มีชื่อเล่นว่ารัฐแกรนิตของสหรัฐฯ ได้เป็นรัฐแรกที่ได้ยื่นร่างกฎหมาย House Bill 1182 หรือที่เรียกว่า “Jetson Bill” เมื่อวันพุธที่ 29 ก.ค. เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยการอนุญาตให้รถยนต์แบบบินได้วิ่งบนถนนสาธารณะได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อย่าพึ่งเข้าใจผิด การออกกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้อนุญาตให้ผู้ขับขี่สามารถขับรถให้บินอยู่เหนือถนน แต่อนุญาตให้ขับขี่ร่วมอยู่กับรถยนต์ทั่วไปแบบดั้งเดิมสัญจรไปมาบนถนนได้ และจะต้องขับรถไปที่สนามบินเพื่อบินขึ้นสู่ท้องฟ้าและจะลงจอดได้ที่สนามบินเท่านั้น ดังนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถขับรถบินขึ้นและลงจอดบนถนนสาธารณะได้

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในอนาคตจะมีการสร้างมาตรฐานในการขับขี่ยานพาหนะทั้งบนถนนและบนท้องฟ้าให้ไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะสามารถสร้างความปลอดภัย และเราจะได้เห็นรถจำนวนมากทั้งขับหรือทั้งบินได้อย่างอิสระเหมือนกับที่ดูในภาพยนตร์ไซไฟอะไรทำนองนั้น

ที่มา : cnet , ขอบคุณภาพ Samson Switchblade จาก samsonsky.com

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส