Tesla ยอมจ่ายชดเชย 49 ล้านบาทจบเรื่องร้องเรียนอัปเดตซอฟต์แวร์ทำแรงดันแบตลด

เทสลา (Tesla) ตกลงยอมจ่ายเงิน 1.5 ล้านเหรียญ (49 ล้านบาท) เพื่อยุติคดีความที่ถูกฟ้องกรณีการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วทำให้แรงดันสูงสุดของแบตเตอรี่ลดลงชั่วคราวในรถยนต์ Tesla Model S จำนวน 1,743 คัน ซึ่งได้รับการแก้ไขให้ปกติแล้วในภายหลัง โดยเจ้าของรถยนต์จะได้รับเงินชดเชย 625 เหรียญ (20,566 บาท) ต่อคัน ซึ่งมีมูลค่าหลายเท่าของแรงดันไฟฟ้าสูงสุดในแบตเตอรี่ที่ลดลงชั่วคราว

เดือนสิงหาคม 2019 เทสลาถูกกลุ่มผู้ซื้อรถยนต์ฟ้องร้องต่อศาลโดยกล่าวหาว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ over-the-air ส่งผลแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จไว้ในรถยนต์ Model S บางคันลดลง ต่อมาการไต่สวนในเดือนธันวาคม 2020 ทนายฝ่ายเจ้าของรถกล่าวต่อศาลว่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ถูกจำกัดชั่วคราวโดยลดลง 10% นานประมาณ 3 เดือนและลดลงน้อยกว่า 7% นานอีก 7 เดือนก่อนที่จะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์แก้ไขจบในเดือนมีนาคม 2020

เทสลาได้แก้ไขปัญหาโดยการอัปเดตซอฟต์แวร์ทำให้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ได้คืนกลับมา 3% จากนั้นได้อัปเดตต่อมาจนถึงครั้งที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2020 แรงดันไฟฟ้าก็ได้กลับมาเต็มสมบูรณ์ในรถยนต์ 1,552 คันและมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ในรถยนต์ 57 คันและคันอื่น ๆ จะได้รับแก้ไขต่อไปจนจบ

ที่มา : reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส