Tesla อาจได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ใกล้เบอร์ลินจากเยอรมนีสิ้นปีนี้

5 กันยายน โฆษกกระทรวงเศรษฐกิจเยอรมนีเผยมีความเป็นได้ว่าเยอรมนีอาจพิจารณาจำนวนเงินที่ทางรัฐจะให้ความช่วยเหลือแก่โรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่ของเทสลา (Tesla) ที่กิกะเบอร์ลินในสิ้นปีนี้ ผ่านโครงการนวัตกรรมแบตเตอรี่ของยุโรป (European Battery Innovation) มูลค่า 2,900 ล้านยูโร (111,783 ล้านบาท) ที่สหภาพยุโรปได้อนุมัติเมื่อมกราคมที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแก่ 42 บริษัทรวมทั้งเทสลา

กระทรวงเศรษฐกิจเยอรมนียังให้ข้อมูลประมาณการการลงทุนในโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่ที่กิกะเบอร์ลินของเทสลาไว้ที่ 5 พันล้านยูโร (192,648 ล้านบาท) และมีความเป็นไปได้ที่จะพิจารณาการให้เงินช่วยเหลือในขั้นสุดท้ายแก่เทสลาก่อนสิ้นปีนี้ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากันระหว่างเทสลาและและคณะกรรมาธิการยุโรป ทั้งนี้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเยอรมนี Tagesspiegel คาดว่าเทสลาจะได้เงินอุดหนุนจากรัฐ 1,140 ล้านยูโร (43,921 ล้านบาท)

โรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่แห่งนี้จะช่วยสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเทสลาในเยอรมนีเพื่อเจาะตลาดในยุโรป ซึ่งเดือนที่ผ่านมา อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ซีอีโอของเทสลาเผยเขาหวังว่าจะสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกที่กิกะเบอร์ลินได้ในเดือนตุลาคมหรือหลังจากนั้นไม่นาน ซึ่งอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐ

ที่มา : reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส