facebook

Facebook ทุ่ม 100 ล้านดอลลาร์สนับสนุนอุตสาหกรรมข่าวในช่วงวิกฤต COVID-19

ท่ามกลางวิกฤตในการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงมีการควบคุมการแพร่กระจายโดยการปิดเมือง ปิดห้างร้าน โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง การท่องเที่ยว และธุรกิจต่าง ๆ ได้เริ่มปิดตัวลง จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้นทำให้บริษัทที่เคยทุ่มงบโฆษณาต้องตัดงบส่วนนี้ออกไป ซึ่งจะทำให้สื่อและสำนักข่าวจะมีรายได้น้อย แต่กลับสวนทางกับความต้องการของผู้คนที่อยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความคืบหน้า เพื่อการเตรียมพร้อมรับมือและทราบช่องทางในการช่วยเหลือเกี่ยวกับ COVID-19 ที่เชื่อถือได้

30 มีนาคม Facebook เปิดเผยว่าจะลงทุน 100 ล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมข่าว โดยการระดมทุนเงิน 25 ล้านดอลลาร์ให้กับสำนักข่าวท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาผ่านโครงการ Facebook Journalism (การนำเสนอข่าวของเฟซบุ๊ก) เพื่อดูแลให้นักข่าวนำเสนอเรื่องข่าวสารที่สำคัญที่ผู้คนกำลังต้องการ และอีก 75 ล้านดอลลาร์จะใช้จ่ายในด้านการตลาดเพื่อกระจายเงินออกไปสู่สำนักข่าวทั่วโลก

Facebook ได้กล่าวในการเปิดตัวว่าหากผู้คนต้องการข่าวสารที่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสำนักข่าวในท้องถื่นเป็นบริการสาธารณะที่สำคัญ ตอนนี้พวกเขากำลังจะได้รับการช่วยเหลือ

ที่มา : cnet

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส

 

แสดงความคิดเห็น