bill gates

บิลล์ เกตส์ ชี้ตอนนี้โลกต้องการองค์การอนามัยโลกมากกว่าเดิมถ้าหยุดลงองค์กรใดจะทำแทน

14 เมษายน Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่าจะหยุดมอบเงินทุนไปยังองค์การอนามัยโลก (WHO) เพราะล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ขั้นพื้นฐานรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยกล่าวหาว่ามีการจัดการที่ผิดและปกปิดการแพร่กระจายของไวรัสหลังจากที่เกิดขึ้นในจีน นอกจากนี้มีข้อมูลว่าในปี 2019 สหรัฐฯ เป็นผู้ให้ทุนรายใหญ่ที่สุดในโลกถึง 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

15 เมษายน บิลล์ เกตส์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft กล่าวผ่านทวิตเตอร์วิจารณ์การตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะหยุดให้ทุนเข้าองค์การอนามัยโลกมีใจความว่าการหยุดให้ทุนสำหรับองค์การอนามัยโลกในช่วงที่โลกตกอยู่ในวิกฤติสุขภาพเป็นอันตรายเท่าที่ฟัง ซึ่งงานขององค์การฯ กำลังชะลอการแพร่กระจายของ COVID-19 และถ้างานถูกหยุดไปก็ไม่มีองค์กรใดสามารถแทนที่ได้ ขณะนี้โลกต้องการองค์การอนามัยโลกมากกว่าที่เคย

มูลนิธิของเกตส์ได้ออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าอะไรที่จำเป็นต้องทำเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 เมื่อ 2 เมษายน บิลล์ เกตส์ได้กล่าวว่าสหรัฐฯ จำเป็นต้องปิดตัวเองทั่วประเทศเพื่อระงับการแพร่กระจายของไวรัส ต่อมาในวันที่ 9 เมษายน บิลล์ เกตส์ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC ว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงการทดสอบผู้ติดเชื้อถ้าประเทศต้องการกลับไปสู่การเปิดประเทศอีกครั้ง

ที่มา : cnet

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส