Seekster ปรับมาตรฐานให้บริการในช่วง COVID-19 โดยเน้นไปที่ความปลอดภัย และลดความเสี่ยง

นายสเฮ็ป อนันต์ทรงวิทย์ ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Seekster แพลตฟอร์มให้บริการแม่บ้าน ล้างแอร์ ทำความสะอาดมืออาชีพ ประกาศชัด “New Normal” สำหรับ Seekster จะไม่ใช่แค่ลูกเล่นทางการตลาดหรือส่วนลด แต่ New Normal สำหรับ Seekster คือมาตรฐานใหม่ของบริการที่เราให้บริการ โดยเน้นย้ำไปที่ความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการติดต่อช่วงวิกฤติ COVID-19

ตลอดเวลาที่ผ่านมาในช่วงการระบาดหนักของ COVID 19 Seekster ได้ทุ่มเทและผลักดันอย่างหนักเพื่อให้บริการของ Seekster มีมาตรฐานที่ดีในการให้บริการในช่วงเวลานี้ โจทย์สำคัญที่ Seekster ต้องเผชิญในช่วงเวลานี้นั่นคือจะทำอย่างไร ให้ผู้ให้บริการของ Seekster มีการป้องกันและตรวจสอบตัวเองได้อย่างดีที่สุดในช่วงเวลานี้ โดยมาตรการที่เราส่งมอบให้กับผู้ให้บริการของเรานั่นคือการป้องกัน และตรวจสอบตนเองอย่างสม่ำเสมอ

แต่อุปสรรคสำคัญอยู่ที่ต้นทุน และแหล่งผลิตของอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคที่ราคาค่อนข้างสูง และซื้อหาได้ยาก ฉนั้นเราจะไม่ยอมภาระนี้ตกอยู่กับผู้ให้บริการของเรา Seekster จึงมีหน้าที่ค้นหา และจัดสรรอุปกรณ์การป้องกันที่ได้มาตรฐานและราคาที่เป็นประโยชน์กับผู้ให้บริการ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วย

  • Face Shield ที่คอยป้องกับการฟุ้งกระจายของสารคัดหลั่ง
  • Mask ใช้ซ้ำได้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดของผู้ให้บริการ
  • ปรอทวัดไข้ เพื่อให้ผู้ให้บริการสำรวจตัวเองให้พร้อมเสมอก่อนออกให้บริการ

โดยอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ Seekster ได้จัดหาและสั่งซื้อเข้ามาจำหน่ายให้กับผู้ให้บริการของเราโดยไม่มีการทำกำไรส่วนต่าง และรายได้จากการขายอุปกรณ์เหล่านี้ Seekster จึงให้ความมั่นใจกับผู้ใช้บริการได้ว่า บริการที่ท่านได้รับจาก Seekster จะมีความปลอดภัย ได้มาตรฐานการความคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างแน่นอน เพราะนอกจากอุปกรณ์การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไว้รัสแล้ว ผู้ให้บริการของ Seekster ยังต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความสะอาดก่อนให้บริการทุกครั้ง

“New Normal สำหรับ Seekster นั้นจะเป็นมาตรฐานใหม่ที่การให้บริการของเราจะต้องมีในทุก ๆ ขั้นตอน” – นายสเฮ็ป อนันต์ทรงวิทย์ ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Seekster กล่าว

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส