Moderna ยื่นเอกสารแก่ยุโรปและแคนาดา เพื่อให้สามารถฉีดวัคซีนกับเด็กอายุ 12 – 17 ปี ได้

บริษัทผลิตยา Moderna Inc. กล่าวในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ว่า บริษัทได้ยื่นเอกสารไปให้กับหน่วยงานกับกูดูแลด้านสุขภาพของยุโรปและแคนาดา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้รับอนุมัติการฉีดวัคซีน Moderna ในเด็ก

ทางบริษัทกล่าวว่า ยื่นคำขออนุมัติใช้งานฉุกเฉินกับ อย.สหรัฐฯ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก เพื่อให้อนุมัติการใช้งานวัคซีน Moderna กับเด็กอายุ 12 ถึง 17 ปี

ปัจจุบันวัคซีน Moderna ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) และมีการใช้งานจริงในอเมริกา ยุโรป และแคนาดาสำหรับประชาชนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี

การยื่นขออนุมัติใช้งานกับเด็กอายุ 12 ถึง 17 ปีเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ เพราะเป็นการยืนยันว่าวัคซีนดังกล่าวมีความปลอดภัยสำหรับเด็ก ทำให้สามารถฉีดให้กับเด็ก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้

โดยทั่วไปแล้วเด็กที่ได้รับเชื้อโควิด-19 มักจะมีอาการไม่รุนแรง หรือไม่มีอาการเลย แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะป่วยรุนแรงและยังสามารถแพร่เชื้อได้ตามปกติ ดังนั้นการฉีดวัคซีนให้กับเด็กจึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการฉีดให้กับผู้ใหญ่เลย

การได้รับวัคซีนจะทำให้ประเทศนั้น ๆ สามารถเปิดโรงเรียนได้อีกครั้ง และนักเรียนสามารถกลับมาเข้าเรียนได้ตามปกติ

จนถึงตอนนี้มีเพียงวัคซีนจาก Pfizer/BioNTech เท่านั้นที่ได้รับการรับรองให้ฉีดกับเด็กได้ โดยผ่านการทดสอบความปลอดภัย หลังจัดทำการทดลองทางคลินิกกับวัยรุ่นอายุ 12 – 17 ปี จำนวน 3,732 คน

อ้างอิง: Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส