Nintendo เปิดให้สร้าง user ID ต้อนรับการมาของ Nintendo Switch

เรียกว่ามาช้ายังดีกว่าไม่มา และการมาของ Nintendo Switch มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างตั้งแต่ยกเลิกล็อกโซน และมีล่าสุดมีผู้ไปค้นพบว่าในการลงทะเบียนของ Nintendo Account ที่มีมานานแล้ว มีช่องให้สร้าง User ID แล้ว(เป็นของใหม่) โดยคาดกันว่าทำไว้เตรียมรับการมาของ Nintendo Switch

โดยระบบออนไลน์ของ Nintendo Switch ที่นอกจากเพิ่มระบบใหม่ๆเข้ามา และจะเริ่มมีการเก็บเงินค่าบริการแล้ว โดยก่อนหน้านี้บริการออนไลน์ของ ปู่นินจะฟรีมาตลอด อย่างไรก็ประธาน Nintendo ได้ระบุว่าค่าใช้จ่ายในการออนไลน์จะมีราคาถูก และจะมีเกมเก่าของปู่นินแจกให้ฟรีๆ โดยในช่วงแรกจะเปิดให้ออนไลน์กันฟรีๆก่อนจะเก็บค่าบริการในภายหลัง

ใครกำลังเล็งๆ Nintendo Switch ไปสร้าง User ID ได้ที่ Nintendo Account 

อ้างอิง