at the Nintendo Switch Preview Event on January 13, 2017 in New York City.

ประธาน นินเทนโด เปิดข้อมูลเกมขายดีบน Nintendo Switch

หลังจากประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าสามารถขาย Nintendo Switch ได้มากกว่า 10 ล้านเครื่องแล้ว ล่าสุด Reggie Fils-Aime ประธานนินเทนโดอเมริกา ได้ออกมาเปิดข้อมูลใหม่ของยอดขายซอฟต์แวร์บน Switch

โดย Reggie ได้ระบุว่าคนที่เป็นเจ้าของ Switch จำนวนถึง 50% เป็นเจ้าของเกม Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, และ Super Mario Odyssey เท่ากับว่าแต่ละเกมสามารถขายได้ประมาณ 5 ล้านชุดต่อเกม ถือว่าสูงมากสำหรับเครื่องเกมที่เพิ่งเปิดตัว ส่วนเกม Splatoon 2 ยอดขายเท่ากับ 1 ใน 4 ของยอดขายเครื่อง Switch (ประมาณ 2 ล้านกว่าชุด)

นอกจากนี้ Reggie ยังได้ระบุว่าซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งจะช่วยผลักดันยอดขายเครื่องเกม และ มีความเป็นไปได้ว่า Nintendo Switch จะขายดีกว่า Wii (รุ่นแรก) ในปีแรก หากมันยังคงขายดีในช่วงเทศกาลวันหยุด

อ้างอิง