Doom Eternal ของ Nintendo Switch จะมีเพียงแค่การวางจำหน่ายในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น

กลายเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับใครที่ชอบสะสมเกม เมื่อมีรายงาน GameStop ยกเลิกสินค้าที่สั่งจองล่วงหน้าของ Doom Eternal ที่จะวางจำหน่ายให้กับ Nintendo Switch พอมีข่าวว่ามีการยกเลิกการสั่งจองล่วงหน้า IGN สอบถามไปทาง Bethesda Softworks ผู้จัดจำหน่ายเกมนี้ทันที

Bethesda Softworks เผยว่า พวกเขายกเลิกการผลิตรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของ Doom Eternal แต่ถ้าใครอยากเล่น ยังสามารถเข้าไปซื้อได้จาก Nintendo eShop ในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น

โฆษกของ Bethesda Softworks ออกแถลงการณ์

“ขณะนี้ Doom Eternal จะวางจำหน่ายแค่ในรูปแบบดิจิทัลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น สำหรับ Nintendo Switch ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของถูกยกเลิกทั้งหมด” โฆษกแถลง “ลูกค้าที่สั่งจองไว้ สามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวนได้ และควรติดต่อร้านค้าที่ทำการสั่งจองไว้”

Doom Eternal วางจำหน่ายแล้วให้กับ Playstation 4, Xbox One และ PC ช่วงมีนาคมที่ผ่านมา ส่วนของ Nintendo Switch ยังไม่มีการประกาศวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ หลังจากเลื่อนวางจำหน่าย

อ้างอิง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส