Ubisoft ครองแชมป์ค่ายเกมที่คนเกลียดที่สุดในโลก

เว็บไซต์ RAVE Reviews ได้ทำการศึกษาเพื่อหาตอบเกี่ยวกับแบรนด์ที่คนเกลียดมากที่สุดในโลก โดยเก็บข้อมูลจากการแสดงความเห็นบนทวิตเตอร์ ผลปรากฎว่า Ubisoft เป็นบริษัทเกมที่มีคนเกลียดมากที่สุดในโลก

Rave Reviews ได้ใช้เครื่องมือวิจัยที่เรียกว่า SentiStrength ในการประมวลและวิเคราะห์ทวิตนับล้าน (โดยเน้นในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร) ที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับแบรนด์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะในเชิงบวกหรือลบ เพื่อนำมาจับกลุ่มเป็น 4 หมวดใหญ่ ได้แก่ แบรนด์ระดับโลก ค่ายเกม บริษัทฟาสต์ฟู้ด และบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่

ที่มา: RAVE Reviews

ข้อมูลชี้ให้เห็นว่า Ubisoft เป็นค่ายเกมที่มีคนเกลียดมากที่สุดในโลกแบบทิ้งห่างจากอันดับอื่น โดยมีคนเกลียดมากที่สุดใน 23 ประเทศ ตามมาด้วย Capcom (คนเกลียดที่สุดใน 9 ประเทศ) Game Freak (คนเกลียดที่สุดใน 4 ประเทศ) Konami (คนเกลียดที่สุดใน 3 ประเทศ) และ Activision (คนเกลียดที่สุดใน 2 ประเทศ)

สำหรับไทยนั้น พบว่ามีการแสดงความเห็นในเชิงลบต่อ Konami มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของความเห็นทั้งหมด ส่วนแบรนด์ระดับโลกและค่ายเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่คนเกลียดที่สุด ได้แก่ Samsung (ร้อยละ 43.75) และ Google (ร้อยละ 37.04) ตามลำดับ

โดยผู้สนใจผลการศึกษาฉบับเต็มสามารถเข้าไปอ่านได้ที่นี่

ที่มา TheGamer

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส