เตรียมเปิดฉาก Thailand Online Mega Sale 2016 พบโปรฯ สุดคุ้ม ดีลพิเศษเพียบ !!

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เตรียมเปิดฉาก Thailand Online Mega Sale 2016 มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “Raining Sales Fever : ลดเวอร์! ท้าหน้าฝน” เตรียมเปิดเทศกาลช้อปกระหน่ำ 9 วันออนไลน์เอาใจผู้บริโภค พร้อมผลักดันธุรกิจไทยเพิ่มช่องทางการค้าทางออนไลน์ คาดผู้เยี่ยมชม 1 ล้านคน ตั้งเป้ากระตุ้นเม็ดเงินสะพัดกว่า 450 ล้านบาท

ETDA_1
คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA

คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เผยว่า “การจัดงาน Thailand Online Mega Sale 2016 จะเป็นศูนย์กลางให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซในประเทศไทยได้เข้ามารวมตัวกัน และส่งเสริมผลักดันให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซของประเทศให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อขานรับนโยบายผลักดันธุรกิจไทย ให้มุ่งหน้าสู่การเป็น ไทยแลนด์ 4.0 การผลักดันภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวคิด SMEs 4.0 คืออีกหนึ่งหน้าที่ที่ภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในส่วนของ ETDA เรามุ่งพัฒนาอีคอมเมิร์ซด้วยการวางรากฐานการทำธุรกิจออนไลน์ให้สมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายออนไลน์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SMEs สามารถเปิดตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ”

“การจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีทางด้านธุรกิจของทั้งผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ทั้งรายใหญ่รายเล็ก เพราะตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ถือเป็นตลาดใหญ่ จากผลสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยของ ETDA มีมูลค่าสูงถึง 2.03 ล้านล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมทั้งมูลค่าขายจาก B2B ,B2C และ B2G ซึ่งรวมถึงมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ของหน่วยงาน

ภาครัฐด้วย และในปี 2558 มูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยยังมีการคาดว่าว่าจะมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 3.65 เปอร์เซ็นต์ รวมมูลค่าประมาณ 2.11 ล้านล้านบาท ซึ่งงาน Thailand Online Mega Sale 2016 น่าจะเป็นงานหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปีนี้ได้อย่างแน่นอน” ผู้อำนวยการ ETDA กล่าว

รัตนา เธียรวิศิษฏ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า “งาน Thailand Online Mega Sale 2016 ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นในการเร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันรองรับต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้สอดคล้องกับภารกิจด้านอีคอมเมิร์ซของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในเรื่องการยกระดับมาตรฐานและความเชื่อมั่นธุรกิจโดยการให้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ แก่ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ (DBD Registered) และการออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Verified ปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์ ที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered จำนวน 18,391 ร้านค้า (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) ซึ่งทางกรมฯยังคงเดินหน้าเพิ่มจำนวนผู้จดทะเบียน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์สนใจจดทะเบียนพาณิชย์”

“มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ผ่าน www.thailandmegasale.com เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยกรมฯ ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) และ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งครั้งที่ผ่านมามีผลตอบรับทั้งจากผู้ซื้อ และผู้ขายจำนวนมาก อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ Thailand Online Mega Sale 2016 จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียน DBD Registered เพื่อเป็นอีกหนึงกลไกในการสร้างความเชื่อถือว่าร้านค้ามีตัวตนจริงสามารถติดตามได้กรณีที่เกิดปัญหา อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทย เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าว

ETDA_2
ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA เผยว่า “Thailand Online Mega Sale 2016 ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Raining Sales Fever : ลดเวอร์! ท้าหน้าฝน” ซึ่งมีสินค้ากว่า 10,000 รายการที่ลดสูงสุดถึง 30-80 เปอร์เซ็นต์ จากร้านออนไลน์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 800 ร้านค้า เพิ่มจากปีที่ผ่านมา กว่าเท่าตัว

โดยสินค้าและบริการที่ร่วมโครงการในปีนี้จะยังคงตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ภายในบ้าน

เสื้อผ้าและแฟชั่น ธุรกิจท่องเที่ยว สินค้าแม่และเด็ก เครื่องสำอาง อาหารและสุขภาพ ตลอดจน พรีเมี่ยมไลฟ์สไตล์แบรนด์ต่างๆ ฯลฯ โดยจากการสำรวจผู้ซื้อสินค้าและบริการของ Thailand Online Mega Sale 2015 ที่ผ่านมาพบว่า สินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ อันดับแรก กลุ่มเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ 45% อันดับที่สองได้แก่ กลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่น 27% อันดับที่สาม ได้แก่กลุ่มโทรศัพท์/อุปกรณ์สื่อสาร และ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า 23% เท่ากัน รวมมูลค่าการจับจ่ายเฉลี่ยต่อคน 3,857 บาท นอกจากนี้ Thailand Online Mega Sale 2015 ยังสามารถส่งเสริมให้เกิดผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์รายใหม่ๆ เกิดขึ้นได้จริง จากผลสำรวจพบว่า มีนักช้อปออนไลน์ที่ซื้อสินค้าและบริการครั้งแรกจากงานนี้ 14 % จากจำนวนนักช้อปทั้งหมด”

“โดยการจัดงานในครั้งนี้ ตั้งเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดงานนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในเดือนกันยายน ถือเป็นการรวมพลังเหล่าพันธมิตรจากแวดวงอีคอมเมิร์ซไทย ลดราคาให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandmegasale.com เพื่อให้งานนี้เป็นการเชื่อมโยงธุรกิจในระบบการค้าออนไลน์ให้มาพบกันอย่างครบวงจร ซึ่งในปีนี้ มีพันธมิตรทั้งจากร้านค้าออนไลน์ , ผู้ให้บริการรับ-ส่งสินค้า (Logistic) , สถาบันการเงินและผู้ให้บริการชำระเงิน ฯลฯ ที่จะร่วมกันมอบสิทธิพิเศษให้ร้านค้าที่เข้าร่วมตลอดจนผู้บริโภคที่เข้ามาช้อปออนไลน์ อาทิ ร้านค้าออนไลน์ชั้นนำ อย่าง CentralOnline , iTrueMart , Lazada , Zalora , Homepro , Shopat24 , Sephora , Konvy , Cdiscount, Weloveshopping ฯลฯ จัดโปรโมชั่นลดราคาครั้งใหญ่ที่สุด, ไปรษณีย์ไทย มอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้ร้านค้าที่ลงทะเบียน 300 ร้านค้าแรก ส่งฟรีรายละ 10 ชิ้น , ส่วนสถาบันการเงิน มีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ช้อปสินค้าออนไลน์ในโครงการ รวมถึงผู้ให้บริการชำระเงิน ร่วมมอบส่วนลดพิเศษค่าธรรมเนียมแก่ร้านค้า เป็นต้น นอกจากนี้ทางเราจะช่วยโปรโมตผลิตภัณฑ์ของร้านค้าที่น่าสนใจผ่านสื่อออนไลน์ให้อีกด้วย โดยกิจกรรมนี้ยังเป็นการช่วยธุรกิจในการกระตุ้นยอดขาย พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องเดินทางท่ามกลางฤดูฝน สามารถซื้อสินค้าที่ไหนเมื่อไร เวลาใดก็ได้ อีกทั้งการลดราคาครั้งนี้จะเป็นการดึงดูดให้ผู้ซื้อมาจับจ่ายมากขึ้นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ พร้อมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งขึ้นด้วย”

“การจัดงาน Thailand Online Mega Sale เกิดขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจไทย เพิ่มช่องทางการค้าทางออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ร้านค้าออนไลน์ที่ได้มีการจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทะเบียนและนำสินค้ามาจำหน่ายบนเว็บไซต์ โดยในปีนี้เรามีการขยายเวลาในการจัดงานมหกรรม 9 วัน ตั้งเป้าให้มีผู้เข้าเยี่ยมชม 1 ล้านคน โดยตั้งเป้าให้มีการจับจ่ายสำหรับงาน Thailand Online Mega Sale 2016 นี้เป็นจำนวน 450 ล้านบาท การจัดงานครั้งนี้จะจุดประกายทางความคิดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยได้มองเห็นโอกาสและใช้ประโยชน์จากตลาดอีคอมเมิร์ซ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่

สินค้าและบริการออนไลน์ได้อย่างดี และจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม” ดร.รัฐศาสตร์ กล่าว

บอกเลยว่างานนี้บริษัทห้างร้านมากันเพียบ !!
บอกเลยว่างานนี้บริษัทห้างร้านมากันเพียบ !!

งานนี้นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์ตลาดอีคอมเมิร์ซระดับประเทศครั้งใหญ่ Thailand Online Mega Sale 2016 “Raining Sales Fever : ลดเวอร์! ท้าหน้าฝน” 1 – 9 กันยายน 2559 สำหรับร้านค้าออนไลน์ที่สนใจนำสินค้า และบริการร่วมแคมเปญลดกระหน่ำครั้งใหญ่แห่งปีกับ Thailand Online Mega Sale 2016 สามารถลงทะเบียนได้แล้วที่ www.thailandmegasale.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2559

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก