พาชมนวัตกรรมในงาน “K-Engineering World Tour & Workshop 2022”

26 ส.ค. 65 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน K-Engineering World Tour & Workshop 2022 ซึ่งเป็นการแสดงผลงานนวัตกรรม โครงงาน และผลงานวิจัยทางวิศวกรรมของคณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 มีผู้เข้าชมงานจำนวนราว 20,000 คน โดย รศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ระบุว่า โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีองค์กร หน่วยงาน และประชาชนเฝ้าติดตามชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้ มีผลงานวิจัยที่ผ่านเข้ารอบนำมาจัดแสดงจำนวนกว่า 200 ผลงาน จาก 4 กลุ่มนวัตกรรม ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมไฟฟ้า พลังงาน และ IoT กลุ่มนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ กลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และกลุ่มนวัตกรรมอาหารและเกษตรกรรม

รถไฟไทยทำ

รถไฟไทยทำ รถไฟโดยสารต้นแบบ ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมในโครงการ “ไทยเฟิร์ส” ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ ลดการนำเข้าเทคโนโลยีราคาแพงจากต่างประเทศ ซึ่งรถไฟไทยทำผ่านการทดสอบมาตรฐานตามระดับสากล กำลังจะแล้วเสร็จ 1 ขบวน เตรียมส่งมอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยในช่วงต้นปีหน้า (2566) ต้นทุนต่อขบวนประมาณ 40 ล้านบาท หากนำเข้าจะอยู่ที่ 40 ล้านบาทในมาตรฐานเดียวกัน และถ้าผลิตในจำนวนมากราคาจะยิ่งถูกลงกว่านี้

ทั้งนี้ โครงสร้างของรถไฟใช้วัตถุดิบการผลิตจากในประเทศถึง 40% ออกแบบให้แข็งแรงตามมาตรฐานยุโรป ด้วยนวัตกรรม Shell Element โครงสร้างหลักร่วมกับผนังเปลือกบาง ทำให้มีความเบา นอกจากนี้ยังออกแบบให้เป็น Universal Design ผู้พิการสามารถใช้งานได้สะดวก มี 5G ในทุกขั้นตอน เชื่อมต่อ infotainment กับหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารได้

รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า Unicon

รถโดยสารที่พัฒนาโดยวิศวกรคนไทยทุกขั้นตอน ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าทั้งหมด ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานน้ำมัน ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ใช้มอเตอร์ชนิด PMSM ขนาด 20 กิโลวัตต์ (20kW) และใช้แบตเตอรี่ Li-On ขนาด 96 โวลต์ (96 V) ที่มีความจุ 400 แอมแปร์-ชั่วโมง (400 Ah) โดยในการชาร์จ 1 ครั้งจาก 0 จนเต็มใช้เวลา 10 ชั่วโมง สามารถวิ่งได้ในระยะทางไม่ต่ำว่า 100 กิโลเมตร ด้วยความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้ถึง 20 คน

ล่าสุด สจล. ได้ผลิตรถโดยสารลักษณะนี้ออกมาแล้ว 4 คัน ใช้วิ่งรับส่งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ถือเป็นการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้การออกแบบตัวรถได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถรางที่ใช้ในเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และชื่อรถยูนิคอน (UNICON) มาจากคำว่า University และ Connection

สามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการทางการเคลื่อนไหว

รถสามล้อที่ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานของผู้สูงอายุและคนพิการเป็นหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 4 กิโลวัตต์ สามารถทำความเร็วในการขับขี่สูงสุดถึง 77 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีระบบทางลาดขึ้น – ลง แบบใช้กระบอกโช้คน้ำมันแบบเกลียวไฟฟ้า ผู้พิการที่ใช้รถเข็นสามารถขึ้น–ลงได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ได้รับมาตรฐาน มอก. สามารถนำไปจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกอีกด้วย

ตู้จ่ายยาอัจฉริยะ

ตู้นี้สามารถลดขั้นตอนการจ่ายยาจากเดิมที่ต้องต่อคิวรับยาจากเคาน์เตอร์จำหน่ายยา เปลี่ยนเป็นการรับที่ตู้จำหน่ายยาแทน ลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดขั้นตอนการอธิบายวิธีใช้ยา โดยผู้รับยาสามารถใช้แอปพลิเคชันแสกนซองยาเพื่อดูวิธีการใช้ยาตามแพทย์สั่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สามารถใช้ร่วมกับระบบการแพทย์ทางไกลได้

นี่เป็นเพียงตัวอย่างนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงภายในงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2022 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดนวัตกรรมทั้งหมดได้ที่ http://online.anyflip.com/ppflf/ukqu/mobile/ 

การแสดงผลงาน K-Engineering World Tour & Workshop 2022 ในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้งนักศึกษา ที่มีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่บูรณาการองค์ความรู้หลายด้าน ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ และศาสตร์หลายแขนง จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ ตอกย้ำ ภาพลักษณ์ของสจล. ที่นอกจากจะเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมระดับโลก ยังเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด 

ทั้งนี้ งานแสดงผลงาน K-Engineering World Tour & Workshop 2022  จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111 เว็บไซต์ หรือ https://www.facebook.com/kmitlofficial 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส