รัฐประกาศกลางงาน DGT2023! ภายใน 5 ปีไทยต้องติดท็อป 30 โลกด้านการแข่งขันทางดิจิทัล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยกทัพพาร์ตเนอร์ ภาครัฐ-เอกชน รวมกว่า 50 หน่วยงาน จัดงานใหญ่แห่งปี Digital Governance Thailand (DGT 2023) ภายใต้แนวคิด Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล

โดยงานนี้เป็นปรากฎการณ์ครั้งสำคัญของประเทศที่จะชวนกูรู ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 90 ชีวิต มาร่วมพูดคุย สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทุกเรื่องดิจิทัล โชว์เคสนวัตกรรม และสร้างพื้นที่โอกาสที่จะเปิดให้ทุกคนมาหางาน หรือพาร์ตเนอร์ธุรกิจดิจิทัลได้ในงานนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าชมงานได้แล้ววันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์

หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือการประกาศเป้าหมายของรัฐด้วยตัวเลข 30:30 กล่าวคือเป็นทำให้สัดส่วนมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัลต่อ GDP ของไทยเพิ่มเป็น 30% และขยับ Ranking อันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลให้อยู่ใน 30 อันดับแรกของโลก ภายใน 5 ปีนี้

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “การจะขยับ Ranking ให้เป็นไปตามเป้าถือเป็นโจทย์ท้าทายที่เราต้องทำให้สำเร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านดิจิทัลทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ นอกจากจุดแข็งที่เรามีทั้งด้านการลงทุนทางด้านโทรคมนาคม, การส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูง, ความเร็วของอินเทอร์เน็ต เราต้องเสริมจุดอื่น ๆ ด้วย เช่น เพิ่มความจริงจังในด้านการบริการดิจิทัล โดยเฉพาะในมุมของบริการรัฐ อย่าง e-Government, การส่งเสริมผู้ประกอบการด้านดิจิทัลด้วยการเสริมสร้างทักษะทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง, การส่งเสริมการค้าปลีกผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการ ที่สำคัญคือต้องมีแนวทางคุ้มครองประชาชนจากปัญหาการทำธุรกรรมออนไลน์ ทั้ง การฉ้อโกงออนไลน์ ภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การโจรกรรมข้อมูล การโจมตีทางไซเบอร์ ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่ต้องดำเนินงานร่วมกัน

ซึ่งการจัดงาน DGT2023 จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าการทำธุรกรรมทางออนไลน์ของไทยไปถึงไหนและมีจุดไหนที่ยังไปต่อได้อีก เพื่อเป็นมุมมองในการพัฒนา Ecosystem ให้เข้มแข็งมากขึ้น”

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA

ส่วนเหตุว่าทำไมต้องเป็น Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับเราในเกือบทุกกิจกรรม ตั้งแต่การกำหนดตัวตน การใช้ชีวิต การเรียน การทำงานในทุกเจนเนอเรชัน และมันก็ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นจริง ๆ

ส่วนงาน DGT2023 ETDA เราคาดหวังว่า กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ ทั้งกลุ่มภาครัฐ, กลุ่ม SMEs, กลุ่ม Digital Service Provider, กลุ่มภาคประชาชน จะมีความเข้าใจและตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ผ่านพันธมิตรต่าง ๆ ที่มาร่วมขับเคลื่อนงาน เพื่อส่งเสริม และสร้างสรรค์สังคมไทย สู่สังคมแห่งชีวิตดิจิทัลที่มีความสุขในแบบที่ทุกคนเลือกได้ โดยตลอด 2 วันของการจัดงานทั้งในส่วนของออนไลน์ โลก Metraverse และที่ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 4,000 คน”

งาน DGT 2023: Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล จัดขึ้นในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566
ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/DGT-2023-Happiness-Creation หรือเฟซบุ๊ก ETDA Thailand  

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส