กสทช. เดินหน้าด่วนมาตรการ “ตรวจสอบเบอร์ต้องสงสัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์”

กสทช. เรียกประชุมด่วนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้ง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TRUE-DTAC) และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) กำหนดแนวทางระงับหมายเลขต้องสงสัยได้ทันที

โดยเบอร์ที่เข้าข่ายได้แก่

  1. เบอร์ที่มีการโทร.ออกบ่อยครั้งไปยังผู้รับที่หลากหลาย เช่น เกินกว่า 100 ครั้งต่อวัน
  2. เบอร์ที่ผูกกับบัญชีม้ารองรับการโอนเงินจากเหยื่อ
  3. เบอร์ที่มีการโทร.บริเวณแนวชายแดนบ่อยครั้งผิดปกติ

โดยขั้นตอนคือ

ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สอท. (ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) และ กสทช. ส่งผู้แทนเข้าร่วมกันทำงาน เมื่อผู้แทนทั้งสามฝ่ายพิจารณาแล้วว่าเป็นเบอร์ต้องสงสัย จะแจ้งให้ผู้ประกอบการระงับการใช้งานเบอร์นั้นได้ทันที

ที่มา: MGR Online

แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีคำถามจากประชาชนว่า แล้วถ้าเป็นผู้ที่ประกอบการหรือมีเหตุที่ต้องติดต่อคนแปลกหน้าจำนวนมากต่อวันอยู่แล้ว เช่น ไรเดอร์, ผู้ที่ต้องติดต่อลูกค้าจำนวนมาก จะได้รับผลกระทบหรือไม่

ที่มา: MGR Online, Brandbuffet

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส