ประมูลเบอร์สวย กวาดรายได้ให้แผ่นดิน 57 ล้านบาท

จบการประมูลไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย จำนวน 16 เลขหมาย โดยสำนักงาน กสทช. ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้ (27 พฤศจิกายน 2559)

ในการประมูลครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งสิ้น 10 ราย โดยเลขหมายที่นำมาประมูล จัดเป็น 2 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มเลขหมาย Platinum จำนวน 2 เลขหมาย
  • กลุ่มเลขหมาย Gold จำนวน 14 เลขหมาย

โดยเลขหมายที่นำมาประมูลนี้ เป็นเลขหมายจากค่ายผู้ให้บริการต่างๆ อาทิ AIS, dtac, TruemoveH, CAT และ TOT จัดมาให้ประมูล

dsc00296

การประมูลเบอร์สวยในครั้งนี้ มีเลขหมายที่ถูกจำหน่ายออกไป 9 เลขหมาย จาก 16 เลขหมาย สามารถรวมเงินจากการเคาะประมูลในครั้งนี้ไปได้ถึง 57,968,888 บาท หมายเลขที่มีผู้เคาะประมูลราคามากสุด คือหมายเลข 09-8888-8888 มูลค่าที่ชนะการประมูล 8,100,000 บาท

โดยรายได้จากการจัดการประมูลในครั้งนี้ จะส่งเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดิน

ในส่วนของเลขหมายที่ไม่มีผู้เคาะประมูลนั้น นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้กล่าวว่า เลขหมายที่ไม่มีผู้เคาะประมูล จะนำออกมาประมูลอีกครั้ง พร้อมกับเลขหมายชุดใหม่ๆ ซึ่งจะประมูลอีกครั้ง ในช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2560 และจะมีการพิจารณาในการนำเลขหมายแบบชุด 7 ตัวเหมือน และ 6 ตัวเหมือน ออกมาให้ประมูลด้วย

dsc00330

ส่วนราคาตั้งต้นของเลขหมายที่อยู่ในกลุ่ม Platinum ที่ตั้งไว้สูงนั้น เลขาธิการ กสทช. ได้อธิบายว่า เรื่องนี้จะมีการนำไปศึกษาเพิ่มเติม ยืนยันว่าจะไม่ปรับลดราคาตั้งต้นที่ตั้งไว้ที่ 20 ล้านบาท แต่อาจจะเปลี่ยนวิธีการเคาะประมูล เป็นการเคาะราคาลงแทน

สำหรับผู้ที่ชนะการประมูลในครั้งนี้ จะต้องเดินทางมาชำระเงินค่าประมูลในเลขหมายที่ได้ไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ชนะการประมูล โดยจะทยอยชำระจนครบจำนวน หรือชำระในครั้งเดียวก็ได้ หลังจากที่ชำระครบตามจำนวนแล้ว เลขหมายที่ได้รับไปนั้น จะสามารถเปิดใช้บริการได้ตามปกติ ส่วนผู้ที่ไม่ได้ชนะการประมูลในครั้งนี้ สามารถขอรับเงินประกันได้ ภายใน 180 วัน นับจากวันสิ้นสุดการประมูล