Connect with us

ข่าวไอทีในประเทศ

อสม.ออนไลน์ แอปเครือข่ายสาธารณสุขไทยชนะเลิศรางวัลระดับโลกจาก ITU และ UN

อสม.ออนไลน์ แอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ AIS พัฒนาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข คว้ารางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมกระบวนการทำงาน การเรียนรู้และสุขภาพประจำปี 2017 (WSIS Project Prizes 2017) จากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) และองค์การสหประชาชาติ (UN) ณ กรุงเจนีวา สวิทเซอร์แลนด์

Published

on

อสม.ออนไลน์ แอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ AIS พัฒนาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข คว้ารางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมกระบวนการทำงาน การเรียนรู้และสุขภาพประจำปี 2017 (WSIS Project Prizes 2017) จากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) และองค์การสหประชาชาติ (UN) ณ กรุงเจนีวา สวิทเซอร์แลนด์

แอป อสม.ออนไลน์ ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีหน้าที่ดูแลและเก็บข้อมูลสุขภาพในชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยอาสาสมัคร 1 ท่านจะดูแลประมาณ 10-15 ครัวเรือนเพื่อให้ข้อมูลด้านสาธารณสุข และสอดส่องการแพร่ระบาดของโรค ก่อนรายงานไปยังส่วนกลาง ให้จัดการปัญหาก่อนจะเกิดโรคระบาดขึ้น

แอปอสม.ออนไลน์

เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนั้นก่อตั้งมานานกว่า 40 ปีแล้ว โดยปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 1 ล้าน 4 หมื่นคนกระจายอยู่ทั่วประเทศ ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขของไทย ที่ทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคระบาดและปัญหาสาธารณสุขอื่นๆ มานาน

นำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับชีวิตประชาชน

สมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และหนุ่ย-พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กล่าวว่าวิสัยทัศน์ AIS คือ Digital for Thais ที่ประกาศไปเมื่อต้นปีมี 4 แกนหลัก เรื่องที่มุ่งมั่นจะทำอันดับแรกคือสาธารณสุข ที่ประสบผลสำเร็จออกมาเป็นแอป อสม.ออนไลน์ ที่ให้เครือข่ายอสม. ทั่วประเทศได้ใช้ ต่อมาคือเรื่องเกษตรกรที่กำลังพัฒนาตลาดค้าขายออนไลน์ เรื่องการศึกษา ที่นำเทคโนโลยีไปลดความต่างระหว่างในเมืองกับต่างจังหวัด และสุดท้ายคือเรื่อง statup

โดยโครงการ WSIS Project Prizes นี้เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคมโลก ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้เกิดความร่วมมือระดับโลก

ที่มาของแอปอสม.ออนไลน์

(กลาง) วิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยที่มาของโครงการ อสม.ออนไลน์ว่า ภารกิจหลักของ AIS คือการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม เมื่อทีมงานไปตั้งเสาตามต่างจังหวัดก็พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขยังมีปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย การเดินทาง และการสื่อสาร AIS จึงหาทางช่วยเหลือ โดยส่งทีมงานไปประกบกับอสม. เพื่อศึกษาความต้องการของทีมอสม. จึงได้ข้อมูลมาว่ากลุ่มอสม. จะมีอายุราว 40 จน 70 ปี การออกแบบแอปจึงต้องออกแบบให้ใช้งานง่ายที่สุด เพื่อให้กลุ่มนี้ใช้ได้

อสม.ออนไลน์ เป็นเหมือนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม ต้องได้รหัสเข้าใช้จากหน่วยปฐมภูมิก่อน จึงสามารถคัดกรองคนไม่ให้เข้ามาปล่อยข่าวลือมั่วๆ เหมือนแอปอื่นๆ แถมยังสามารถเก็บภาพไว้บนเซิร์ฟเวอร์ให้ค้นกลับได้ง่าย ถ่ายวิดีโอส่งคุณหมอได้เลย ให้หมอวิเคราะห์ทันทีและเปลี่ยนรูปแบบการรักษาได้ และเมื่อก่อนมีคนป่วยก็ต้องโทรบอก อธิบายเส้นทางกันวุ่นวาย การมีแอปก็สามารถส่งตำแหน่งสถานที่ ทำให้ส่งตัวได้รวดเร็วกว่าเดิม

ปีที่ผ่านมามีผลงานคือไม่มีไข้เลือดออกระบาดในเครือข่ายอสม.ที่ใช้แอปเลย เพราะสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว หลังจากพบการเริ่มระบาด

โครงการนี้ทำให้พนักงาน AIS มีแรงกระตุ้นในการทำ Digital for Thais มากขึ้น

โดยตอนนี้ใช้แอปอสม.ออนไลน์อยู่ราว 253 แห่ง (จากเครือข่ายหมื่นกว่าแห่ง) และกำลังส่งเสริมให้ใช้มากขึ้น เพราะต้องการให้อสม. อยากใช้จริงๆ ไม่ใช่ไปบังคับใช้และสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้กัน ซึ่ง AIS ก็มีการสนับสนุนทั้งการจัดหาสมาร์ทโฟนราคาถูก และแพ็กเกจราคาถูกให้ ซึ่งถ้าใช้แอป อสม.ออนไลน์บนเครือข่าย AIS ก็ไม่คิดค่าดาต้า แต่ก็เปิดให้เครือข่ายอื่นๆ ใช้งานแอปอสม.ออนไลน์ได้เหมือนกัน ไม่มีปิดกั้น

อสม. ยุค 4.0 ก้าวทันเทคโนโลยี

ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบอดีกรมส่งเสริมสุขภาพ และหนุ่ย-พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบอดีกรมส่งเสริมสุขภาพ เผยว่า อสม. เกิดมา 40 ปีแล้ว หลายประเทศทั่วโลกอิจฉาเรา ปัจจุบันมี 1 ล้าน 4 หมื่นกว่าคน ภารกิจแรกๆ คือแก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี และเป็นนักจัดการสุขภาพ ตอนนี้มาถึงยุคอสม. 4.0 ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ และการใช้แอปก็ทำให้อสม. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น จากข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านแอป ก็ทำให้สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพชุมชนได้มากขึ้น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560

โดยการเก็บข้อมูลเข้ากระทรวงสาธารณสุข จะสามารถนำข้อมูลจำนวนมากไปวิเคราะห์ได้ในอนาคต (Data Mining)

โครงการประกวดอสม.ออนไลน์ มอบเงินให้ชมรม อสม. รวมกว่า 7 ล้านบาท

เพื่อส่งเสริมการใช้งานแอปอสม.ออนไลน์ให้กว้างขวางขึ้น AIS จึงจัดโครงการประกวดการใช้แอปอสม.ออนไลน์โดยพิจารณาจากจำนวนการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และรายงานผลงานเชิงคุณภาพจากการนำแอปพลิเคชันไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 ประกาศผลรางวัลผู้ชนะวันที่ 25 ธันวาคม 2560

แบ่งรางวัลเป็น 2 ระดับ คือ

 1. รางวัลดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 2. รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด (77 จังหวัด) จังหวัดละ 2 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

แสดงความคิดเห็น

ข่าวไอทีในประเทศ

Element Case และ STM โชว์ประสิทธิภาพในการปกป้องเครื่องผ่าน Drop Test

Published

on

เอสทีเอ็ม กูดส์ ประเทศไทย (STM Goods Thailand) จัดกิจกรรม ดรอป เทสต์ ชาเลนจ์ (Drop Test Challenge) ทดสอบประสิทธิภาพการกันกระแทกของเคสไอโฟน แบรนด์ อีลีเมนท์ เคส (Element Case) จากสหรัฐอเมริกาที่เอสทีเอ็มเป็นผู้แทนจำหน่าย และเคสกันกระแทกสำหรับไอแพดแบรนด์ STM ของเอสทีเอ็มจากออสเตรเลีย

สำหรับเคสที่นำมาทดสอบการโยนตกกระทบพื้น ได้แก่ อีลีเมนท์ เคส รุ่น ฟอร์มูล่า สำหรับ ไอโฟน X (Element Case Formula for iPhone X) และ เอสทีเอ็ม ดักซ์ สำหรับ ไอแพด (STM Dux for iPad) ซึ่งผลิตจากวัสดุทนทานคุณภาพสูงเกรดกองทัพอากาศที่เได้รับการทดสอบในสหรัฐอเมริกามาแล้วว่าสามารถป้องกันความเสียหายของไอโฟนได้แม้จะตกลงจากรถยนต์ ที่กำลังวิ่งด้วยความเร็ว 65 ไมล์ต่อชั่วโมง และจากความสูง 10 ฟุต

ในขณะที่ เอสทีเอ็ม ดักซ์ (STM Dux) ได้รับการออกแบบมาด้วยวัสดุที่ทนทานผ่านมาตรฐานการทดสอบทางทหารและแนวคิดการออกแบบยังเอื้อให้การใช้งานไอแพด มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้นโดยเคสรุ่นดังกล่าว มุ่งเน้นการใช้งานในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่มีการสำรวจแล้วว่าเป็นกลุ่มที่ยังขาดความระมัดระวังในการใช้ไอแพดและมักทำหล่นจึงเกิดความเสียหายต่อตัวเครื่องบ่อยครั้ง

โดยภายในงานซึ่งจัดขึ้นที่ร้าน iBeat by UFicon สาขาเทอมินัล 21 เอสทีเอ็ม กูดส์ ประเทศไทย ได้ทดสอบความแข็งแกร่งของอีลีเม้นท์ เคส และ เอสทีเอ็ม ดักซ์ ด้วยการโยนตัวเครื่องที่ใส่เคสทั้งสองรุ่นลงตกกระทบพื้นซึ่งเป็นลักษณะที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานไอโฟนและ ไอแพดที่ทำเครื่องหล่นพื้นซึ่งมีการสำรวจว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ทำเครื่องหล่นเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและทำหล่นสูงสุด 6 ครั้ง ต่อเดือน ในงาน ยังมีการท้าให้ผู้เข้าร่วมงานนำไอโฟน หรือ ไอแพด มาใส่เคสและทดสอบด้วยการโยนลงพื้นด้วยตัวเองอีกด้วยซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก

เอสทีเอ็ม ดักซ์ สำหรับ ไอแพด (STM Dux for iPad)

เอสทีเอ็ม ดักซ์ เป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ เอสทีเอ็ม ออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเคสสมาร์ทโฟนและแทบเลตค่ายแอปเปิ้ลรวมทั้งกระเป๋าและแบคแพคเพื่อคอมพิวเตอร์แลบทอป

คำว่า ดักซ์ (Dux) ในประเทศออสเตรเลีย แปลว่า นักเรียนดีเด่นในชั้นเรียน จึงเป็นที่มาของการนำชื่อนี้มาเป็นชื่อรุ่นของเคส ไอแพด ที่มีความแข็งแกร่ง ช่วยปกป้องไอแพด ที่เป็นอุปกรณ์สำคัญและถูกใช้งานอย่างหนักโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่ไอแพด กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพกติดตัวตลอดเวลาและมีโอกาสสูงในการทำเครื่องตกหล่น

คุณสมบัติเด่น ของ เอสทีเอ็ม ดักซ์ (STM Dux) ได้แก่

 • ทนทานต่อแรงกระแทกโดยผ่านมาตรฐานการทดสอบความแข่งแกร่งระดับทหาร U.S. Mil-Std 810 G
 • ตัวเคสผลิตจากโพลีคาร์บอเนตที่มีความคงทนสูง ขอบเคสผลิตจาก TPU ที่แข็งแกร่ง
 • ดีไซน์ช่องเก็บปากกาป้องกันการทำปากกาสูญหาย
 • ฝาปิดกระชับกับตัวเครื่องด้วยแถบแม่เหล็กสิทธิบัตรเฉพาะของเอสทีเอ็ม
 • ฝาหลังที่ผลิตจากวัสดุที่ใสเพื่อการปรับเปลี่ยนการใช้งานตามความชอบหรือใส่แผ่นป้ายชื่อเพื่อการมองเห็นได้ง่ายดาย
 • ฝาเคสช่วยประหยัดพลังงานของตัวเครื่อง โดยเครื่องจะเปิดและปิดการทำงานเมื่อมีการเปิด-ปิด ฝาเคส

อีลีเมนท์ เคส รุ่น ฟอร์มูล่า สำหรับไอโฟน X (Element Case Formula for iPhone X)

 

คุณสมบัติเด่น ของ อีลีเมนท์ เคส รุ่น ฟอร์มูล่า สำหรับไอโฟน X ได้แก่

 • ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์เกรดกองทัพอากาศ CNC แมชชีน อลูมิเนียม และ TPU ที่ปกป้องความเสียหายจากการตกกระแทกได้ดีเยี่ยม ผสานดีไซน์เพื่อการปกป้องโดยเฉพาะ แข่งแกร่งแต่น้ำหนักเบา
 • ดีไซน์ที่ออกแบบมาให้รองรับการกระแทกหรือการตกกระทบที่มุมทั้ง 4 ของตัวเครื่องได้ดีเยี่ยม
 • ตัวฐานและกรอบผลิตจากคาร์บอน ไฟเบอร์ เกรดที่ใช้ในกิจการของกองทัพอากาศ
 • ขอบด้านข้างผลิตจากอลูมิเนียม CNC 6061-T6 น้ำหนักเบา แข่งแกร่ง

ราคาและการวางจำหน่าย

 • เอสทีเอ็ม ดักซ์ สำหรับไอแพด โปร 10.5 (STM Dux for iPad Pro 10.5) วางจำหน่ายในราคา 2,190 บาท
 • อีลีเมนท์ เคส รุ่น ฟอร์มูลา สำหรับ ไอโฟน X (Element Case for iPhone X) วางจำหน่ายในราคา 3,990 บาท

ผลิตภัณฑ์เคสกันกระแทกของ STM และ Element Case นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท วีแกดซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีวางจำหน่าย ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ iStudio, iBeat, Loft, BE Trend และ Jaymart

ติดตามข่าวสารผลิตภัณฑ์ได้ที่ เฟซบุค STM Goods Thailand อินสตาแกรม STMgoods_Thailand

แสดงความคิดเห็น

Continue Reading

ข่าวไอทีในประเทศ

JOOX มุ่งสู่ปีที่ 3 ในฐานะแพลตฟอร์มความบันเทิง ครองเบอร์หนึ่งตลาดเพลงสตรีมมิ่งไทย

Published

on

เผยยอดฟังเพลงสตรีมมิ่งปี 2560 สูงทะลุ 2 พันล้านครั้ง  แอปฯ ดาวน์โหลดโตขึ้น 2 เท่า จากปี 2559

สรุป 2 ปีของ JOOX กับคุณกฤตธี มโนลีหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • ในเดือนธันวาคม 2017 คนไทยใช้ Joox ถึง 59% เทียบกับ Spotify 11%
 • ผู้ใช้ในไทย 65% ฟังแบบสตรีมออนไลน์ ที่เหลือฟัง Joox แบบดาวน์โหลดไว้ในเครื่อง
 • Joox มี playlist มากกว่า 6 ล้านเพลย์ลิส และ 83% เป็นแบบ public
 • ผู้ใช้ Joox เป็นกลุ่มอายุ 34 ปีลงไป มีผู้ใช้ในกรุงเทพ 43%
 • Joox ช่วยโปรโมทเพลงกลุ่มใหม่ๆ อย่าง Hiphop ให้คนได้ยินมากขึ้นในไทย มีศิลปินหน้าใหม่ที่ติดหูมากมาย
 • ตอนนี้มีการตั้งโปรแกรม Spotlight เพื่อให้ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์เพลงของศิลปินอินดี้ และช่วยโปรโมทเพลงใน JOOX
 • JOOX Live ได้รับเสียงตอบรับที่ดี กิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือกลุ่มเกาหลี
 • Joox ทำ O2O (Online to Offline) จึงจัดอีเวนท์มากมายเช่น JOOX Thailand Music Award (ของปี 2018 กำลังจะจัดวันที่ 21 มีนาคมนี้) หรือ JOOX Thailand Top 100 ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดี มีคนรับชมเกือบ 200,000 วิว
 • ตอนนี้มี Active User 10 ล้านคน เติบโตขึ้น 3 เท่าจากปีที่แล้ว
 • มีผู้สมัครสมาชิกไม่ถึง 3% แต่รายได้จากสมาชิกแค่ 3% นี้คิดเป็น 50% ของรายได้ JOOX ปัจจุบัน (ที่เหลือเป็นรายได้จากโฆษณาอีก 50%)
 • คนฟังเพลงไทยถึง 80% ในแพลตฟอร์มเรา ที่เหลือ 20% เป็นเพลงสากล เพลงเกาหลี ฯลฯ

JOOX ในปี 2018

 • โฟกัสกับเรื่องที่เข้มแข็งต่อไป จะออกไปต่างจังหวัด ไปเจอผู้ใช้ทั่วประเทศ จัด Joox music award 2018
 • ปี 2018 JOOX จะทำ Fan space ให้แฟนคลับศิลปินสามารถพูดคุยกับศิลปินได้ ไลฟ์คุยกัน มีการให้ของขวัญกันได้ (เพื่อเอาไปแลกรายได้)
 • Karaoke จะโปรโมทมากขึ้น เช่น JOOX จะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงฮิต คุณควรมาร้องกับเรา
 • นำเนื้อหาของ JOOX ไปสู่โลกออฟไลน์มากขึ้น เช่นใช้ในรายการทีวีต่างๆ และพัฒนาเนื้อหาใหม่ๆ เช่น ธรรมะ เรื่องผี ทำเป็นรายการวิทยุ
 • สิ่งสำคัญคือต้องขยายช่องทางในการเติม VIP ให้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมามีปัญหาคนอยากเติม VIP แต่เติมไม่ได้เพราะไม่มีบัตรเครดิต จึงขยายไปทำบัตรเติมวัน และกำลังจะจับมือกับค่ายมือถือเพื่อหักเงินกันได้
 • JOOX มองว่ามีผู้แข่งขันมากขึ้น ก็ทำให้ตลาดเข้าใจเรื่อง music steaming มากขึ้น มองว่าตลาดนี้ยังเป็น blue ocean อยู่ Spotify ก็เข้ามาเถอะ ทำให้คนใช้กันเยอะๆ ให้ได้ก่อน
 • ส่วนแผนพัฒนาฟีเจอร์ เช่นระบบแนะนำเพลงตามความชอบของผู้ใช้ ตอนนี้ Joox บางประเทศมีระบบนี้แล้ว แต่ยังไม่มีในไทยเพราะแนวเพลงไทยนั้นไม่ได้ต่างกันมาก สมมุติเพลงสากลมีแนวเพลงตั้งแต่ A-Z แต่แนวเพลงไทยมีแค่ A-C เองมั้ง ส่วนใหญ่ก็ Pop-Rock จึงทำให้ระบบไม่สามารถแนะนำที่เจาะลงไปได้ แต่ก็อยู่ในระหว่างการพัฒนา

JOOX มิวสิคแอปพลิเคชั่น ฉลองครบรอบความสำเร็จ 2 ปี ในการเปิดให้บริการในประเทศไทย ตั้งเป้าเติบโตสู่ปีที่ 3 ด้วยการเป็น “แพลตฟอร์มความบันเทิง” สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ “มากกว่าแค่การฟังเพลง” เน้นนำเสนอประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายมากขึ้น ร่วมกับเหล่าศิลปินชื่อดังทุกแนวเพลง จากทุกค่ายเพลง สร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีที่ผสมผสานความบันเทิงออนไลน์และออฟไลน์ไว้ด้วยกัน สู่เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องให้แก่อุตสาหกรรมดนตรี และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การฟังเพลงยุคดิจิทัลของผู้ฟังไปด้วยกัน

ปัจจุบัน JOOX เปิดให้บริการการฟังเพลงครอบคลุมทั้งเพลงไทย สากล เกาหลี ฯลฯ เพื่อเดินหน้าตอกย้ำการฟังเพลงแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยในปี 2561 JOOX มีการเติบโตสูงที่สุดจากยอดดาวน์โหลดแอปฯ ที่สูงรวม 50 ล้านครั้งในปี 2560 มีสัดส่วนการใช้งานจาก iOS ที่ 19% และ Android ที่ 81%

ข้อมูลจากรายงานของเว็บไซต์ We Are Social ระบุว่า คนไทยใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์หลักในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถึง 70% และใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเฉลี่ย 4 ชั่วโมง 14 นาทีต่อวัน โดยสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ยอดนิยมสำหรับการฟังเพลงที่ 22% รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ที่ 6% และแท็บเล็ต 3% สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมของคนฟังเพลงในยุคนี้ได้เปลี่ยนสู่ยุคสตรีมมิ่งแบบเต็มตัว ประกอบกับเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียวันนี้กลายเป็นพื้นที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินและแฟนเพลงได้ง่ายขึ้น ทำให้ศิลปินมีโอกาสเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางสตรีมมิ่งไปสู่ผู้ฟังเพลงได้ตลอดเวลา อันนำไปสู่การจัดแสดงดนตรีที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว

ยุคฟังเพลงสตรีมมิ่งเต็มตัว

กฤตธี มโนลีหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายกฤตธี มโนลีหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้บริหาร JOOX ประเทศไทย กล่าวว่า “วันนี้คนหันมาฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งมากขึ้นถึงเกือบ 100% แล้ว โดยเป็นการฟังเพลงผ่านสมาร์ทโฟนสูงถึง 71% ปีที่ผ่านมา JOOX มียอดดาวน์โหลดสูงถึง 50 ล้านครั้ง เราเติบโตขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2559 จน JOOX ติดอันดับ Top 10 แอปพลิเคชั่นยอดนิยมในประเทศไทย เรามียอดสตรีมในปี 2560 สูงถึงกว่า 2,000 ล้านสตรีม

พฤติกรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของผู้ฟังเพลงทั่วโลกวันนี้คือ ผู้ใช้งานชอบที่จะสร้างเพลย์ลิสต์ของตัวเอง และแชร์ให้ผู้อื่นได้ร่วมฟังด้วย สำหรับ JOOX เรามีจำนวนเพลย์ลิสต์ที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้งานราว 6 ล้านเพลย์ลิสต์ ซึ่ง 83% ของเพลย์ลิสต์ดังกล่าวเปิดเป็น Public เพื่อให้ผู้ใช้งานท่านอื่นๆ ได้ร่วมฟังด้วย นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังแชร์เพลง เพลย์ลิสต์ และคอนเทนต์ต่างๆ บน JOOX สูงถึง 92 ล้านครั้ง ซึ่ง 13% ของการแชร์คือเพลย์ลิสต์ของตัวเอง

JOOX จะไม่ใช่แค่แอปสตรีมมิ่งเพลงอย่างเดียว

สำหรับแผนการให้บริการในปีนี้นอกจาก JOOX ต้องการเป็นพื้นที่สื่อกลางให้ศิลปิน และคนทำงานเพลงได้โปรโมทผลงาน พูดคุยกับแฟนๆ และสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมแล้ว เรายังมีการเพิ่มคอนเทนต์ฟังที่วาไรตี้มากขึ้น รวมไปถึงฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่าง Karaoke ซึ่งตอบโจทย์พฤติกรรมคนไทยเป็นอย่างมาก หลังเปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 มีผู้ใช้งานร้อง Karaoke กับเราถึงเกือบ 20 ล้านครั้ง”

“ปี 2561 JOOX เราตั้งเป้าเป็น Entertainment Platform สำหรับทุกคน โดยเพิ่มมิติของคอนเทนต์ให้มากขึ้น JOOX จะกลายเป็นมากกว่ามิวสิคแอปพลิเคชั่นที่คุณใช้ฟังเพลงอย่างเดียว เรามีการโปรโมทศิลปินหน้าใหม่ผ่านแคมเปญ “Spotlight Artist” และเป็นช่องทางให้ศิลปินกับแฟนๆ ได้พูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับ “Fan Space” ด้วยการไลฟ์สตรีมมิ่งแบบส่วนตัวผ่าน JOOX Live ทั้งยังเพิ่มวาไรตี้คอนเทนต์ในรูปแบบออดิโอ้อย่างรายการ “หลอนศาสตร์ by The Shock” โดยดีเจป๋อง-กพล ทองพลับ และอื่นๆ อีกมากมาย”

“จะเห็นได้ว่าเรายังคงเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมเพลงให้เติบโตมากยิ่งขึ้นในปีนี้ เพราะเป้าหมายสูงสุดของเราคือการทำให้อีโคซิสเต็มนี้เติบโตไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน ผลงานเพลง ค่ายเพลง หรือแม้แต่ผู้ฟัง ด้วยวิธีการผสมผสานช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกัน และที่สำคัญคือเรายังคงให้ความสำคัญกับการผลักดันผลงานเพลงดีๆ จากศิลปินคุณภาพผ่านทาง Top Chart และรวมไปถึงงาน JOOX Thailand Music Awards ในปี 2018 นี้ที่เรากำลังจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง โดยเราอยากจะทำอะไรใหม่ๆ และพร้อมจะจับมือร่วมกับแบรนด์ต่างๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และตอกย้ำให้ JOOX เป็นแพลตฟอร์มบันเทิงที่เกิดจากดนตรีเพื่อทุกคนอย่างแท้จริง” นายกฤตธี กล่าวเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น

Continue Reading

ข่าวไอทีในประเทศ

Uber Eats ฉลองครบรอบ 1 ปี พร้อมมอบรางวัล People’s Choice สำหรับสุดยอดร้านอาหาร

Published

on

Uber Eats จัดงานฉลองครบรอบ 1 ปี เผยความสำเร็จของแอปพลิเคชันจัดส่งอาหารในประเทศไทย ที่ซึ่งเป็นประเทศศูนย์รวมของคนรักอาหาร โดยโชว์ศักยภาพความแข็งแกร่งของธุรกิจในปีที่ผ่านมา เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของแอปพลิเคชันจัดส่งอาหาร อีกทั้งรวบรวมร้านเด็ด ร้านดังในกรุงเทพฯ  พร้อมมอบรางวัล People’s Choice 2017 สำหรับสุดยอดร้านอาหารยอดนิยมจากผู้บริโภคผ่าน Uber Eats ในปีที่ผ่านมา

ซึ่งภายในหนึ่งปี Uber Eats เติบโตขึ้นอย่างมากในประเทศไทย จนสามารถขยายร้านอาหารจากเดิมที่มีอยู่กว่า 100 ร้าน ให้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,300 ร้านได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีการจัดส่งอาหารไปแล้วมากกว่า 1 ล้านจาน โดย Uber Eats มุ่งมั่นที่จะนำเสนออาหารในคอนเซ็ปที่ว่าให้ความอร่อยเป็นเรื่องง่าย ทุกเวลา สำหรับทุกคนโดยมีแพลนที่จะขยายการให้บริการไปทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งเทคโนโลยีของ Uber Eats จะช่วยสนองผู้บริโภค และช่วยสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยขยายธุรกิจร้านอาหารด้วยข้อมูลเชิงลึก และการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค

ศิริภา จึงสวัสดิ์ ผู้จัดการ Uber ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เรามีความภูมิใจในคุณภาพของการบริการ และความรวดเร็วในการจัดส่งอาหารที่ใช้เวลาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 30 นาที นับตั้งแต่รับออเดอร์อาหารไปจนถึงการส่งให้ถึงมือผู้บริโภค ซึ่งในปีนี้ จะมีการเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พาร์ทเนอร์ร้านอาหาร และพาร์ทเนอร์ผู้จัดส่งอาหาร ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

ภายในงานมีการจัดมอบรางวัล People’s Choice 2017 ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลสุดยอดร้านอาหารยอดนิยมจากผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชัน Uber Eats ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยขยายธุรกิจของหลายร้านอาหารในปีที่ผ่านมา โดยร้านอาหาร 5 แห่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ได้แก่ ร้านอีซี่ ริบส์ แอนด์ วิงส์ ร้านแซ่บสะเด็ด ร้านแดนเนียล ไทยเกอร์ ร้านปุ๊เย็นตาโฟ และร้านข้าวหมูแดงสีมรกต โดยแต่ละร้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พริษชยาดา พิริยะเมทา จากร้านอีซี่ ริบส์ แอนด์ วิงส์ กล่าวว่าโดยประสบการณ์ 1 ปี ที่ผ่านมากับทาง Uber Eats ร้าน Easy Ribs & Wings มีผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี คิดเป็น 10% ของยอดขายรวม ซึ่งข้อมูลวิเคราะห์ที่ได้รับจากทาง Uber Eats มีประโยชน์มาก โดยเราจะทราบว่าข้อมูลกลุ่มลูกค้าของเราว่าเป็นใคร และเป็นข้อมูลเพื่อให้ทีมไปทำการบ้านต่ออีกด้วย

ภูดิส วงศ์ปัญญารัก จากร้านแซ่บสะเด็ด กล่าวว่าการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Uber Eats ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ทำให้ร้านแซ่บสะเด็ดเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก นอกจากจะได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ลูกค้าหลายคนก็แวะเวียนมาเป็นลูกค้าประจำ ซึ่งผลลัพธ์ที่ชัดเจนคือยอดขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งอยู่ประมาณขั้นต่ำ 20% ต่อเดือน

ฮันนี่ นวลอนงค์ ฟาโซอินี่ จากร้านแดนเนียล ไทยเกอร์ กล่าวว่าเนื่องด้วยช่วงเวลาที่มีจำกัดในการเปิด Food Truck การร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Uber Eats ช่วยทำให้ลูกค้ารู้จักร้านมากขึ้น และเทคโนโลยีในการจัดส่งอาหารยังช่วยเพิ่มยอดขายในแต่ละสัปดาห์ โดยคิดเป็น 30-40% ของยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น

ปริญญา วราภรณ์พิทักษ์ จากร้านปุ๊เย็นตาโฟ กล่าวว่าโดยปกติช่วงหน้าฝน จะส่งผลต่อยอดขาย แต่การเป็นพาร์ทเนอร์กับ Uber Eats ทำให้แก้ปัญหาในจุดนี้ไปโดยสิ้นเชิง ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์​”

ยุทธดนัย แก้วสีมรกต จากร้านข้าวหมูแดงสีมรกต กล่าวว่ามีลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศที่อยู่ภายในละแวกร้าน หรือชาวต่างชาติที่สั่งอาหารผ่านแอปฯ Uber Eats ส่งผลให้ยอดขายต่อเดือนเพิ่มขึ้นโดยประมาณ 80,000-100,000 ต่อเดือนและทำให้มีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ซึ่งจากกระแสตอบรับจากร้านค้า ทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีของ Uber Eats ช่วยให้ร้านอาหารสามารถเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

ติดตามข่าวสาร กดไลค์เพจแบไต๋!

เรื่องร้อนแรง!