[สรุป เข้าใจง่าย!] ลงทะเบียนโดรน ยังไง ที่ไหน เตรียมอะไรบ้าง?

หลังจากที่เคยเสนอข่าว กสทช. ประกาศห้ามโดรนที่ไม่ได้ลงทะเบียนขึ้นบิน” มาแล้ว ยังเป็นที่ถกเถียงว่าต้องดำเนินการอย่างไร วันนี้เราจะมานำเสนอวิธีเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ ไปอ่านกันเลย

  1. การลงทะเบียนกับ กสทช. นั้น เป็นการลงทะเบียนครอบครองเท่านั้น ถ้าจะบังคับบินต้องไปลงทะเบียน “ขับขี่” ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยด้วย
  2. แต่ถ้าไปที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จะไม่ต้องมาที่กสทช. อีก เพราะสามารถลงทะเบียนทั้ง 2 อย่างได้ที่เดียว โดยทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จะส่งข้อมูลมาที่ กสทช. ด้วย
  3. หากลงทะเบียนครอบครองกับสำนักงาน กสทช. แล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขับขี่กับสำนักงานการบินพลเรือนฯ จะยังไม่สามารถบังคับบินได้
  4. ไม่มีการส่งหลักฐานลงทะเบียนทางอีเมล ต้องมาด้วยตัวเองและนำบัตรประชาชนจริงมายืนยันตนเท่านั้น หากมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องให้นำบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะมาด้วย
  5. กรณีเป็นโดรนที่ประกอบเอง (ไม่ใช่โดรนมียี่ห้อซื้อขายกันทั่วไป) ต้องนำตัวโดรนมาที่ กสทช. ด้วย
  6. กรณีชาวต่างชาติเป็นผู้ครอบครอง ต้องมาลงทะเบียนครอบครองที่สำนักงาน กสทช. เช่นกัน แต่การลงทะเบียนต่าง ๆ จะเป็นแบบฟอร์มภาษาไทย สามารถมอบฉันทะให้คนไทยดำเนินการแทนได้
  7. สามารถเดินทางไปยังสำนักงาน กสทช. เขต/ภาค ได้ในเวลาราชการตั้งแต่ 08.30-16.30 น. หรือโทรศัพท์สอบถามได้ทางโทรศัพท์ โทร. 1200

อ้างอิงจาก: เอกสาร กสทช., ประชาชาติธุรกิจ, Twitter @Pat_ThaiPBS

รูปประกอบ: Pixabay