เบอร์โทรศัพท์พื้นฐานของ True หมดสัมปทานแล้ว มอบให้ TOT รับผิดชอบต่อ

กสทช. เห็นชอบแผนรองรับการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน (หรือที่มักเรียกกันว่าโทรศัพท์บ้าน) ของ TOT ในกรณีที่สัมปทานโทรศัพท์บ้านในเขตพื้นที่โทรศัพท์นครหลวงที่ทำกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้หมดสัมปทานลงในตั้งแต่หลัง 24.00 น. ของวันที่ 28 ตุลาคม 2560

ภาพจาก: http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=154&t=1590490

เมื่อเข้าสู่วันที่ 29 ต.ค. 2560 ก็จะเริ่มเข้าสู่แผนรองรับการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการที่ยังคงเหลือ พร้อมให้สำนักงาน กสทช. ติดตามการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการในส่วนนี้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานภายใต้การดูแลของ True เดิม จะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ โดย TOT เป็นผู้ดูแลทั้งการให้บริการและการเก็บค่าบริการเอง

อัปเดทข้อมูลจากทรู

ทางทรูส่งเอกสารชี้แจงว่า ณ ตอนนี้ TRUE และ TOT ยังคงให้ผู้ใช้บริการชำระเงินค่าโทรศัพท์พื้นฐานที่ TRUE ในระยะหนึ่ง เพื่อให้เป็นการเปลื่ยนผ่านที่สมบูรณ์

หากเปลี่ยนเป็น TOT โดยสมบูรณ์จะต้องชำระผ่านช่องทางของ TOT ซึ่งยังสามารถชำระที่ 7-Eleven ได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 15 บาท

โดยท่านสามารถตรวจสอบช่องทางการชำระเงินได้กับทางเว็บ TOT หรือ โทร. 1100

 

ภาพจาก: http://www3.truecorp.co.th/assets/files/images/True%20Online/Knowledge/6.png

อัปเดทข้อมูลเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต ADSL จากทรู

ส่วนอินเทอร์เน็ตระบบ ADSL, VDSL ทาง True ได้ยื่นข้อเสนอให้ลูกค้าย้ายมาใช้บริการระบบใหม่เช่น ไฟเบอร์ หรือ เคเบิลล่วงหน้าแล้ว แต่ท่านใดที่ยังใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL ตามเดิมอยู่ ทรูก็ยังคงให้บริการต่อไป เพียงแต่การชำระค่าบริการจะแยกส่วนกันระหว่างค่ารักษาเบอร์บ้านที่ต้องจ่ายกับ TOT และค่าอินเทอร์เน็ตที่ต้องจ่ายกับทรู จากเดิมที่สามารถจ่ายด้วยกันในคราวเดียวได้

คือค่าบริการ ADSL ประกอบด้วย

  1. ค่า Internet
  2. ค่าเบอร์บ้าน (02 ในเขตนครหลวง) 107 บาท (รวมแวด) ซึ่งเดิมบิลโทรศัพท์บ้านก็เป็นหัวจดหมาย TOT อยู่แล้ว แต่ก่อนหน้านี้จ่ายที่ True Shop ได้

พอปรับใหม่ คนใช้ ADSL ยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิม จ่ายที่ทรูเหมือนเดิม เพียงแต่ เบอร์บ้าน จะต้องจ่ายช่องทางของ TOT ครับ (ในระยะเปลี่ยนผ่านก็ยังรับชำระที่ทรูได้พักหนึ่ง) พูดง่ายๆ คือ ค่าเน็ตจ่ายที่ทรู ค่าเบอร์จ่ายที่ TOT เท่านั้น

ทั้งนี้ ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยี ADSL ที่ทำความเร็วได้จำกัด Fiber จึงเป็นอีกข้อเสนอ สำหรับผู้ที่สนใจครับ เป็นเพียง “ข้อเสนอ” เท่านั้น

 

อ้างอิง: ประชาชาติธุรกิจ, magawn19 , TOT CARE และ น้องเปาเซเว่นใน Pantip.com