Connect with us

ข่าวไอทีในประเทศ

ธปท. ขยายวงเงินโอนผ่านออนไลน์จาก 5 หมื่นบาท กลายเป็นไม่เกิน 699,999 บาทต่อรายการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ ได้หารือร่วมกันถึงการขยายวงเงินการทำธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ internet banking และ mobile banking เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สามารถโอนเงินในแต่ละรายการได้สูงขึ้น โดยไม่ต้องแยกทำรายการหลายครั้ง เพื่อสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน และช่วยสนับสนุนการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจการเงินของประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับการโอนเงินด้วยเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

เริ่มต้น ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ธนาคารพาณิชย์จะทยอยเพิ่มวงเงินสูงสุดในการโอนเงิน ตามระดับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมของแต่ละธนาคาร จากวงเงินเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายการกลายเป็นไม่เกิน 699,999 บาทต่อรายการ

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

ปัจจุบันการทำธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก การใช้งานบริการพร้อมเพย์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 35 ต่อเดือน โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 ธุรกรรมการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า อันเป็นผลจากการลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile device) ในการโอนเงิน โดยคิดเป็นสัดส่วนมูลค่ากว่า 81% ของมูลค่าธุรกรรมทั้งหมด และมีอัตราเติบโตเฉลี่ย 31% ต่อเดือน สอดคล้องกับความนิยมในการใช้ mobile banking ที่เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวงเงินการโอนได้ที่ call center ของธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการได้เลยค่ะ

อ้างอิง

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น

Advertisement
Advertisement

ติดตามข่าวสาร กดไลค์เพจแบไต๋!