สตาร์ทอัปรุ่นใหม่ QueQ จับมือ Arincare เปิดตัวโครงการปราจีนบุรีเมืองสุขภาพ “รอคิวพบหมอผ่านแอป และระบบใบสั่งยาแบบออนไลน์”

สืบเนื่องจากนโยบายการส่งเสริมการใช้งานบริการจากกลุ่มสตาร์ทอัปในภาครัฐ เลยทำให้บริษัทสตาร์ทอัปรุ่นใหม่สองเจ้า QueQ และ Arincare เปิดตัวโครงการ ปราจีนบุรีเมืองสุขภาพ (PMID Prachinburi Medical Innovation District Opening Day) ที่พร้อมจะสร้างทั้งจังหวัดให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองสาธารณสุขด้วยนวัตกรรม

ตัวงานจัดขึ้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน เพื่อต่อยอดไปยังการนำเทคโนโลยีและการบริการอื่น ๆ ของกลุ่มสตาร์ทอัปเข้ามาร่วมสร้างประโยชน์และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

โดย บริษัท คิว คิว (QueQ) ประเทศไทย จำกัด ได้เข้ามาช่วยด้วย QueQ Hospital Solution ระบบบริหารจัดการคิว จากซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถบริหารจัดเวลาในการมาโรงพยาบาล โดยให้ผู้ป่วยสามารถที่จะใช้ Mobile Application ในการจองคิวล่วงหน้าจากที่บ้าน เข้ารับบริการตามนัดหมาย ไม่ต้องมานั่งรอเสียเวลาที่หน้าห้องตรวจนาน ๆ เสร็จสิ้นการรับบริการได้อย่างรวดเร็ว สามารถตรวจสอบคิวทั้งหมดในแผนก ได้แบบเรียลไทม์ ส่วนในฝั่งของโรงพยาบาลเองนั้นสามารถที่จะตรวจสอบการแน่นขนัด เห็นจุดที่มีปัญหา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ได้พร้อมให้บริการในหลาย ๆ แผนกของทั้ง 6 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลกบินทร์บุรี โรงพยาบาลนาดี โรงพยาบาลบ้านสร้าง โรงพยาบาลศรีมโหสถ และโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ และคาดว่าจะขยายผลไปยังทุกแผนกภายในปีนี้

ในขณะที่ทางฝั่งของ Arincare แพลตฟอร์มบริหารจัดการเภสัชกรรมครบวงจร จากบริษัท อรินแคร์ (Arincare) จำกัด ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือด้วยความสามารถในการบริหารคลังยา จ่ายยา เก็บประวัติคนไข้ รวมถึงเชื่อมต่อส่งตัวตนคนไข้ไปยังสถานพยาบาบเพื่อรักษาต่อ ภายใต้แนวคิด “Digital Pharmacy Solution” ซึ่งได้ถูกนำไปใช้กับร้านขายยาในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนั้น Arincare ยังมีระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Prescription โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขแก้ปัญหาราคายาแพง ปัญหาการใช้ยาแบบผิดประเภท และการจำหน่ายยาแบบผิดกฎหมาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้เป็นประธานลงนามในความร่วมมือครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายในการ “สร้างของจริง” ที่ใช้งานได้ และวัดผลได้จริง เพื่อสร้างปราจีนบุรีเป็นเมืองตัวอย่างของการนำนวัตกรรมจากตาร์ทอัปสัญชาติไทยมาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยพร้อมมีการร่วมือกันระหว่าง คณะผู้บริหาร และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆอาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) และ สมาคมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA) ที่ได้มาร่วมสนทนา ถึงแนวทางในการสนับสนุน ธุรกิจสตาร์ทอัพ ในการทํางานร่วมกับภาครัฐ และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการต่าง ๆ

 

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส