IBM จับมือกรมศุลกากร ใช้ Blockchain พัฒนาการค้าระหว่างประเทศ!

IBM บริษัทด้านคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ของโลก จับมือกับกรมศุลกากรไทย สร้าง TradeLens (เทรดเลนส์) แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นบนเทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) มาใช้ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะทำทำให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานราชการลำดับที่สอในประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับที่สามในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

TradeLens คือ แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศทางเรือให้มีความแม่นยำที่ใช้โครงสร้างของเทคโนโลยี Blockchain เพื่อให้ทั้งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้แพลตฟอร์มได้แบบ near real time ลดการใช้เอกสาร, ลดขั้นตอนให้รวบรัดยิ่งขึ้น, เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะทราบข้อมูลการส่งสินค้าเกือบจะในทันทีที่ตู้สินค้าออกจากท่าเรือต้นทาง, เจ้าหน้าที่มีเวลาในการเตรียมรับมือกับสินค้าที่กำลังจะมาถึง, ทำให้การตรวจสอบสินค้าผิดกฎหมายและสินค้าเลี่ยงภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยให้การเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและโปร่งใส

นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ศุลกากร กรมศุลกากร กล่าวว่า “ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลบนแพลตฟอร์มเทรดเลนส์ทำให้กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งกรมศุลกากรจะมีประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในการควบคุมทางศุลกากร อีกทั้ง เป็นการลดระยะเวลาในการผ่านพิธีการศุลกากร ลดค่าใช้จ่าย และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ สร้างความโปร่งใส ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการอันเป็นการตอบรับ Ease of doing buiness”

ปัจจุบัน กรมศุลการกรมีแผนจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ทดสอบที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยคาดว่าจะพร้อมใช้จริงภายใน 3 เดือน หลังจากนั้นจึงจะขยับขยายนำไปใช้กับท่าเรือกรุงเทพ

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส