เตือนลูกค้ากสิกรไทย อัปเดตระบบปฎิบัติการทั้ง iOS 10.0 และ Android 6.0 ขึ้นไป ก่อนใช้งาน K PLUS ไม่ได้ในอนาคต

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศแจ้งให้ลูกค้าอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุดของทั้ง iOS และ Android เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของการใช้ K PLUS และป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงสามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ ๆ ได้ในอนาคต

เพื่อใช้งาน K PLUS ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ธนาคารกสิกรไทยแนะนำให้ลูกค้า K PLUS อัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่ 10.0 ขึ้นไป และ Android ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป

วิธีระบบ iOS

ระบบ Android

ตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่ 10.0 ขึ้นไป

·   เข้าไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)

·   เลือก General (ทั่วไป)

·   เลือก About (เกี่ยวกับ) > ดูที่ Software Version (เวอร์ชันซอฟต์แวร์)

ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป

·    เข้าที่ไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)

·    เลือก About Phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์)

·    เลือก Software Info. (ข้อมูลซอฟต์แวร์)

·    ดูที่ Android Version (เวอร์ชัน Android)

อัปเดตเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ

 

·   เข้าไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)

·   เลือก General (ทั่วไป)

·   เลือก Software Update (รายการอัปเดตซอฟต์แวร์)

·   เข้าไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)

·   เลือก Software Update (อัปเดตซอฟต์แวร์)

วิธีการอัปเดต iOS
วิธีการอัปเดต iOS
วิธีการอัปเดต Android
วิธีการอัปเดต Android

หากลูกค้าไม่ทำการอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุดจะเกิดผลกระทบ ดังนี้

  • ลูกค้าที่ใช้ K PLUS ในระบบปฏิบัติการ iOS ที่ต่ำกว่า 10.0  ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะยังสามารถใช้งานต่อไปได้ แต่จะไม่สามารถอัปเดตเวอร์ชัน  K PLUS ใหม่ได้ ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ที่จะออกมาในอนาคตได้
  • ลูกค้าที่ใช้ K PLUS ในระบบปฎิบัติการ Android ที่ต่ำกว่า 6.0 ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่สามารถใช้งาน K PLUS ได้อีกต่อไป