facebook

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ เยือน Facebook ร่วมแก้ปัญหาข่าวปลอม ข่าวผิดกฏหมาย

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เยือน Facebook ประจำสหรัฐอเมริกา โดยเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของ Facebook หลายคนเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาข่าวปลอมซึ่งปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป

การเยือน Facebook ในครั้งนี้ นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่าได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของ Facebook เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลปลอม ข่าวปลอม หรือเนื้อหาที่ไม่มีความเหมาะสม ซึ่ง Facebook ถูกใช้เป็นพื้นที่เผยแพร่ข่าวปลอม ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือการแชร์ออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนได้รับข่าวสารหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะข้อมูลจากบัญชี avatar หรือที่คนไทยคุ้นเคยกันดีว่าบัญชีอวตารหรือไม่ใช่ตัวตนจริง ๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายให้ประเทศหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะด้านสุขภาพ เงินทอง ภัยพิบัติ หรือความมั่นคง

ด้าน Facebook ได้ตกลงตั้งคณะทำงานระหว่างบริษัทและกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อมุ่งจัดการเนื้อหาที่เป็นเท็จ ซึ่งก่อนหน้านี้ภาครัฐมีการดำเนินการแจ้งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนับหมื่นเรื่องก็ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก Facebook เป็นแพลตฟอร์มของภาคเอกชนก็ต้องรอ Facebook จัดการเท่านั้น โดยการเยือน Facebook ครั้งนี้ก็หวังว่าการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจะดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น

 

 

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส