TMB ผนึกธนชาต วางเป้าหมายขับเคลื่อนองค์กรเป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่ ONE DREAM, ONE TEAM, ONE GOAL เพื่อลูกค้าทุกคน

TMB ผนึกธนชาตเป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่ ONE DREAM เพื่อสร้างนิยามใหม่ของวงการธนาคาร ตั้งเป้าเป็นเบอร์หนึ่งในใจของลูกค้าคนไทยทั้งประเทศ ร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน สร้างนิยามใหม่ของวงการธนาคาร สร้างผลประโยชน์ให้กับธุรกิจ ใส่ใจสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้คน, ลูกค้า ปัจเจกที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน, สินค้าและบริการทางการเงิน โซลูชันที่ตอบโจทย์ตลอดช่วงชีวิต, มุ่งเน้นเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญที่หนุนด้วยเทคโนโลยี

ซึ่ง TMB และธนชาตตั้งใจมองเห็นลูกค้าเป็นคน ๆ ในรูปแบบ Personalize ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละคนได้อย่างตรงจุด เพื่อให้คนไทยก้าวสู่ชีวิตทางการเงินที่ดีในแบบ Financial Well-being คือรากฐานที่จะช่วยให้ทุกคนบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้มากขึ้น

ปัจจุบันคนไทย 80% ของรายได้ต่อเดือนหมดไปกับค่าใช้จ่าย และประเ้ทศไทยปัจจุบัน 21 ล้านคนมีหนี้สินคนละมากกว่า 500,000 บาท และคนไทย 7% มีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพที่เพียงพอ และคนไทยไม่ได้วางแผนการเกษียณถึง 68% และคนไทยแม้เกษียณแล้วก็ยังมีหนี้อยู่มากกว่า 400,000 บาท จะมีแค่ 1 ใน 70 มีเงินใช้หลังเกษียณ แถมใครที่เริ่มต้นทำธุรกิจ ก็จะต้องเงินเก็บทั้งชีวิตนำมาเริ่มทำธุรกิจ นอกเหนือจากนั้นก็ต้องกู้ในแบบดอกเบี้ยสูงและมีเพียง 39% เข้าถึงเงินกู้ด้านธุรกิจ

โซลูชันตอบโจทย์ชีวิตทางการเงิน

ซึ่ง TMB ตั้งใจสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ชีวิตทางการเงินที่ดีในหลากหลายรูปแบบ เป็นโซลูชันสำหรับครอบครัวที่จะมีระบบดังนี้

  • การตั้งเป้าหมายฝากเงินผ่านบัญชีเพื่อออโนฟิกซ์ ที่มีดอกสูง 1.6%
  • ออมเงินทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตออลล์ฟรี
  • ออมอย่างมีวินัยผ่านฟังก์ชันเตือนเพื่อออมเมื่อถึงเวลา
  • ถ้าต้องการเงินกู้ฉุกเฉินก็มี Instant Loan ที่อนุมัติเร็ว ดอกเบี้ยต่ำ
  • ฟรีประกัน 20 เท่า สูงสุด 3 ล้านบาทจากเงินฝากของบัญชีออลล์ฟรี
  • สามารถลงทุนผ่านฟังก์ชันแผนการลงทุนอัตโนมัติที่ช่วยนำเงินจากการออมไปลงทุนได้อีกด้วย

สินเชื่อรถยนต์

ปัจจุบันรถยนต์ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการต่อยอดการดำเนินชีวิต สร้างการเติบโตทางด้านธุรกิจ ซึ่งธนาคาร TMB มีข้อมูล Scoring Model ที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้และการปล่อยกู้เพื่ออนุมัติสินเชื่อที่เหมาะสม เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับลูกค้า ทั้งเป็นการควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ได้ในระดับที่เหมาะสมอีกด้วย นอกจากนี้ลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินที่ดีจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ และเพื่อสนับสนุนให้,ูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากการใช้บริการสิเชื่อรถยนต์ที่หลากหลายและครบทุกบริการผ่านกลุยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล (Data-Driven Strategy) เพื่อบริการที่ดีที่สุด โดยมี 2 ระบบหลัก ๆ คือ Cross Area Booking เป็นระบบทำความเข้าใจการขายของคู่ค้าในช่องทางออนไลน์ ที่มีการให้บริการข้ามพื้นที่ เพื่อให้การขายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ ALDX (Automotive Lending Digital Experience) ระบบอำนวยความสะดวกลูกค้าตั้งแต่การสมัครสินเชื่อ ติดตามผลอนุมัติ จนกระทั่งบริการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด

ลูกค้าธุรกิจ

ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยมี GDP อยู่ 15.3 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็น 43% หรือ 7 ล้านล้านบาท แบ่งอยู่ใน 0.2% หรือ 6,000 บริษัท แต่อีก 7 ล้านล้านบาทหรือ 43% ที่เหลือ ถูกแบ่งไปให้กับธุรกิจอีก 99.8% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SME ซึ่งทำให้มีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูง ดังนั้นการช่วยเศรษฐกิจไทย จึงต้องช่วยในฝั่งธุรกิจ SME เหล่านี้ ให้มีชีวิตทางการเงินที่ดี นั่นคือการมอบแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจอย่างถูกประเภท ถูกเวลา ไม่เกินตัว และตรงความต้องการจริง เพื่อให้ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

การให้บริการลูกค้า

การรวม 2 ธนาคารเข้าด้วยกันนี้ทำให้จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านราย ซึ่งธนาคารมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้ดีที่สุด โดยธนาคารตั้งใจนำเสนอโพรดักส์ในรูปแบบ Solution ผ่านช่องทางบริการมากมาย เช่น ช่องทางสาขา เครื่อง ATM / ADM โมบายแอป Contact Center หรือ Relationship Manager ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกสร้างเป็นประสบการณ์แบบไร้รอยต่อในทุกช่องทาง Seamless Experience ซึ่งจะต้องดูแล Relation ที่สามารถเข้าถึงช่องทางไหน ก็ได้รับการบริการได้ในระดับใกล้เคียงกันมากที่สุด นำ DATA มาใช้เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ถูกที่ ถูกเวลา Right Moment Right Advice Right Solution และในบรรดาช่องทางทั้งหมด พนักงานสาขาทั้งหมดคือหน้าบ้านและถือว่าเป็นด่านแรกที่จะพบกับลูกค้า จึงจำเป็นที่ต้องมีทักษะที่เปลี่ยนไป กลายเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่แท้จริง โดยจะมีการอบรมอย่างเข้มข้นและโค้ชชิ่งอย่างใกล้ชิด ปรับเปลี่ยน KPI ที่เน้นในด้านการตอบโจทย์ลูกค้าในรูปแบบ Customer Well-being เพื่อให้เกิด Employee Well-being ได้อย่างราบรื่น

คุณปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทีเอ็มบี

การดำเนินการแผนการจับมือทางธุรกิจรวมกิจการของทั้ง 2 ธนาคาร เป็นการก้าวข้ามความท้าทายมาได้อย่างราบรื่นและมีความคืบหน้าไปมาก ซึ่งในปี 2020 นี้ทั้ง 2 ธนาคารจะเริ่มผนึกกำลังหลอมรวมทีมงานจากทั้ง 2 ฝั่งให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ ONE DREAM, ONE TEAM, ONE GOAL เพื่อลูกค้าทั้งสองธนาคาร ซึ่งเป้าหมายการรวมพลังในครั้งนี้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างนิยามใหม่ของวงการธนาคารที่เน้นการเอาใจใส่ลูกค้า กล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาด้านโซลูชันทางการเงินที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ลูกค้าตลอดทุกช่วงชีวิต

ความมุ่งหวังของเราคือ ต้องการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีหรือ Financial Well-Being ให้กับลูกค้าคนไทยทั้งประเทศ เพราะเราเชื่อว่ามันคือรากฐานที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ เมื่อเรามี ONE DREAM ที่เป็นจุดหมายเดียวกันแล้ว และเรามี ONE TEAM ที่จะร่วมกันทำให้ฝันของเราเป็นจริง ดังนั้นการรวมกันในครั้งนี้หวังว่าจะทำให้ธนาคารใหม่นี้ขึ้นแท่นเป็นธนาคารที่ลูกค้าชื่นชอบและบอกต่อมากที่สุด (The Most Advocated Bank)

คุณปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทีเอ็มบี
คุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ผู้จัดการใหญ่

เป้าหมายของธนาคารคือการรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใน กรกฎาคม 2564 โดยเริ่มต้นคือการเตรียมการให้พนักงานเริ่มเรียนรู้และทองลองใช้ เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้าของทั้ง 2 ธนาคาร เพื่อตอบโจทย์ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งระบบของทั้ง 2 ธนาคารจะเริ่มมอบสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้าทั้ง 10 ล้านรายภายในเดือนมีนาคมนี้ และทำการรวมธนาคารทั้ง TMB และ ธนชาต มาร่วมกันในแบบ Co-Location และนอกจากนี้ลูกค้าของธนาคาร TMB Touch สามารถใช้บริการตู้ของธนาคารธนชาตที่มีกว่า 4,700 เครื่องได้ และพร้อมทำการโอนย้ายพนักงานเป็นระยะ โดยจะค่อย ๆ ทยอยปรับโครงสร้างจนถึงเดือนกรกฎาคมปี 64 นั่นเอง พร้อมดูแลพนักงานเท่าเทียมกันอย่างที่สุดในรูปแบบ Employee Well-being ที่มี 3 เรื่องหลัก ๆ ที่ดูแลคือ

  • Health สวัสดิการรักษาพยาบาลที่ดูแลตามอายุงานพนักงาน มีทุนประกันจำนวนหนึ่งสำหรับปกป้องพนักงานจากการเกิดโรคร้าย
  • Wealth มีการสมทบ Fund ให้กับพนักงานให้มีเงินเพียงพอให้กับการใช้จ่ายหลังเกษียณ
  • Skill พนักงานใหม่ต้องมีการ Reskill ใหม่ ๆ ทุก ๆ วัน เพื่อตามโลกในปัจจุบันได้ทันท่วงที
คุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ผู้จัดการใหญ่