AP Thailand

AP Thailand เปิด 37 โครงการใหม่ พร้อมชู 4 กลยุทธ์มุ่งสู่ความสำเร็จในปี 2020

ความท้าทายในการทำธุรกิจมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการแข่งขันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ฝั่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นกัน วันนี้ (27 กุมภาพันธ์) เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป ได้ประกาศเดินหน้าในปี 2020 ภายใต้พันธกิจ EMPOWER LIVING ผ่าน 4 กลยุทธสำคัญที่พัฒนาตั้งแต่บุคลากรภายในองค์กรไปจนถึงการสร้างระบบนิเวศเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแบบครบวงจร นอกจากนี้ ยังประกาศเปิดตัว 37 โครงการใหม่ ที่มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์แนวราบ

นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า ด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้นภายในตลาดอสังหาริมทรัพย์ส่งผลให้และความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป ต้องจึงปรับตัวมากยิ่งขึ้น แม้จะมีความเชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว โดยตั้งเป้าเสริมความแข็งแกร่งภายใต้พันธกิจ EMPOWER LIVING คือการดำเนินงานที่พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนในสังคม สามารถเติมเต็มทุกเป้าหมายชีวิตได้ตามที่ปรารถนา ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิต ผ่าน 4 กลยุทธ์สำคัญ คือ

AP Thailand
นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป
  1. AP THAILAND VALUES มุ่งสร้างค่านิยมของบุคลากรให้มีพฤติกรรมที่พร้อมส่งมอบนวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตอบสนองเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันของลูกค้า
  2. MASTERPLAN FOR TOMORROW การเดินหน้าขยายขอบเขตในการสร้างพิมพ์เขียวแห่งการอยู่อาศัยคุณภาพให้ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
  3. DESIGNING YOUR FUTURE การมุ่งแสวงหาความต้องการที่ยังไม่ถูกค้นพบ หรือ Unmet Needs ของลูกค้า เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า และนวัตกรรมบริการ หรือ Creative Solution ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและยกระดับชีวิตในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้น
  4. POWER OF ECOSYSTEM การสร้างระบบนิเวศที่จะช่วยสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบครบวงจร

AP Thailand

 

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะดำเนินงานตามกลยุทธ์ MASTERPLAN FOR TOMORROW ด้วยการเดินหน้าขยายขอบเขตการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนางานก่อสร้างให้มีคุณภาพ ด้วยการเปลี่ยนวิธีการทำงานทั้งระบบไปสู่กระบวนการ BIM (บิม) หรือ Building Information Management ที่ใช้ระบบ Cloud ในการทำงาน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงสามารถเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้ลูกค้าได้รับอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ ลดข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนด้วย โดยกระบวนการ BIM ถูกนำมาใช้แล้วในโครงการ Life อโศก-พระราม 9

AP Thailand
โครงการ Life อโศก-พระราม 9

นอกจากนี้ ทาง เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป ยังเปิดให้มีการศึกษากระบวนการ BIM ผ่าน AP BIM Academy โดยให้ความรู้ทั้งบุคลากรในองค์กรและนักศึกษาที่สนใจ

ในปี 2020 นี้ ทาง เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป มีแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ 37 โครงการ โดยแบ่งเป็น

  • โครงการทาวน์โฮม 16 โครงการ มูลค่า 15,000 ล้านบาท
  • โครงการบ้านเดี่ยว 17 โครงการ มูลค่า 20,050 ล้านบาท
  • โครงการคอนโดมิเนียม 4 โครงการ มูลค่า 12,100 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่ามีโครงการแนวราบรวม 33 โครงการ รวมมูลค่า 35,050 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ  เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป ที่ต้องการกระจายการพัฒนาโครงการแนวราบออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยจะเริ่มต้นที่จังหวัดแรกคือ นครศรีธรรมราช เนื่องจากมองว่ามีกำลังซื้อค่อนข้างสูง โดยคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงครึ่งปีหลัง

AP Thailand
แผนภูมิแสดงรายได้จากโครงการแนวราบ

“การขยายไปตลาดต่างจังหวัดครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดตลาดสินค้าแนวราบของเอพีให้กว้างขึ้นแล้ว ยังถือเป็นโอกาสที่ดีในการลงพื้นที่เพื่อศึกษา และเรียนรู้ความต้องการในมิติใหม่ของคนไทยในแต่ละภูมิภาค โดยสินค้าที่จะนำไปพัฒนานั้นเป็นทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และบ้านแฝด ซึ่งแบบบ้านที่จะนำไปพัฒนานั้น อยู่ระหว่างการออกแบบเพื่อให้สอดรับกับความต้องการและพฤติกรรมของคนในแต่ละพื้นที่ ตามคอนเซปต์ Dynamic Personalized Model การออกแบบและพัฒนาโครงการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบและคอนเซปต์ดีไซน์ตาม Living Pattern ที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละทำเล” นายวิทการ กล่าว

AP Thailand

นอกจากนี้ เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป ยังต่อยอดพันธกิจ EMPOWER LIVING ให้กับบริษัทในเครืออย่างครอบคลุมทุกมิติของชีวิต

  • LIFELONG LEARNING การพัฒนาความรู้ความสามารถของคนตลอดช่วงชีวิต โดย เอสอีเอซี (SEAC)
  • HEALTH & AGEING การส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่แข็งแรงและบริการรูปแบบใหม่เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย โดย บริษัท เคลย์มอร์ จำกัด (CLAYMORE)
  • SMART WORLD แพลตฟอร์มบริหารจัดการ ที่ บริษัท วาริ จำกัด (VAARI) ร่วมมือกับ อเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส ผู้ให้บริการระบบ Cloud ที่ครอบคลุมและมีการใช้งานมากที่สุดในโลก เพื่อให้ลูกค้าได้ติดต่อหรือใช้บริการต่าง ๆ จากทางนิติบุคคล และได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากพาร์ตเนอร์

“วันนี้ลูกค้ามาพร้อมกับความคาดหวังมากมาย ทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของบริษัท วาริ จำกัด (VAARI) คือการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับการทำความเข้าใจลูกค้าเชิงลึก จึงได้ร่วมมือกับ ‘อเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส’ ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่ครอบคลุม และมีการใช้งานมากที่สุดในโลก เปิดตัว ‘SMART WORLD’ ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ แพลตฟอร์ม ที่จะเข้ามาช่วยเอ็มพาวเวอร์การใช้ชีวิตของลูกบ้าน ด้วยแผนมุ่งสร้างระบบนิเวศที่พร้อมสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในแบบที่ปรารถนา ทั้งการติดต่อหรือใช้บริการต่างๆ จากทางนิติบุคคล สิทธิพิเศษต่างๆ จากพาร์ทเนอร์ ตลอดจนช่วยสนับสนุนการทำงานของบริษัท Property Management ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมนำบริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากัด ในเครือเอพีก้าวไปสู่การเป็น Digital Property Management อย่างเต็มรูปแบบ” นายวิทการ กล่าวเสริม

ด้านผลการดำเนินงานปี 2562 ที่ผ่านมา เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป เปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้นรวมมูลค่า 47,860 ล้านบาท จำนวน 27 โครงการ สร้างยอดขายรวมได้ 32,857 ล้านบาท รายได้รวมเท่ากับ 32,452 ล้านบาท (รวม 100% โครงการร่วมทุน) กำไรสุทธิ 3,064 ล้านบาท

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส