เอกชนทำเว็บไซต์สำหรับติดตามสถานการณ์ Covid-19 ในไทยแล้ว

5lab บริษัทออกแบบเว็บไซต์และเทคโนโลยีได้เปิดตัวเว็บไซต์สำหรับติดตามสถานการณ์ Covid-19 ในไทยพร้อมแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างเรียบร้อย

ในเว็บไซต์ covidtracker.5lab.co ได้แจ้งรายละเอียดสถานที่ที่มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในไทย พร้อมแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ เช่น เพศ ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ สถานะปัจจุบัน (ได้รับการรักษา เป็นต้น) ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว รวมถึงระบุ Fake news โดย Covid Tracker นั้นมีแหล่งที่มาที่ชัดเจน

covid-19 ไทย

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยรายที่ 40 เป็นเพศชาย พบการติดเชื้อที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเคสนี้ได้รับการยืนยันตั้งแต่สองวันที่แล้ว สถานะปัจจุบันคือเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้เราสามารถใช้ตัดสินใจได้ว่าตอนนี้ Covid-19 มาถึงส่วนไหนของประเทศไทยแล้วบ้าง เพื่อใช้วางแผนการเดินทางได้อย่างรอบคอบและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

covid-19 ไทย

อย่างไรก็ตาม เราต้องเข้าใจข้อจำกัดของการให้ภาคเอกชนทำเองนะครับ ว่าไม่มีข้อมูลลึกๆ ระดับที่ภาครัฐมี ผู้สร้างก็ต้องเก็บเอาจากข่าวต่างๆ ที่เผยแพร่ออกมา มันจึงอาจจะมีข้อมูลผิดบ้างครับ

อ้างอิง Covid Tracker

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส