line silent message

อยากส่งแต่ไม่อยากกวน LINE เพิ่มฟีเจอร์ Silent Messaging ส่งข้อความแต่ไม่แจ้งเตือน

LINE เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า ‘Silent Messaging’ เป็นฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้ส่งสามารถส่งข้อความไปหาผู้รับโดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนให้ทราบเหมือนกับการแชตปกติครับ โดยฟีเจอร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อส่งข้อความหาอีกฝ่ายโดยไม่แจ้งเตือนเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวน เช่นส่งข้อความเวลาตีสามเป็นต้น

ผู้ใช้งานสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวสามารถได้ในแอป LINE > Settings > LINE Labs เลือก Silent Messaging เป็น On

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ทีนี้เราก็สามารถส่งข้อ รูปภาพ วิดีโอ และอื่น ๆ ได้โดยการกดที่ไอคอนส่งข้อความค้างเอาไว้ จากนั้นจะมีตัวเลือกขึ้นมาว่าเราต้องการส่งข้อความแบบปกติหรือต้องการส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือนให้อีกฝ่ายทราบ

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส