SINWATTANA Crowdfunding

สินวัฒนา ผู้นำ Crowdfunding หวังสร้างระบบทุนมหาชน ?!

สินวัฒนา ผู้ให้บริการ Crowdfunding ระบบทุนสมัยใหม่ รวมตัวอีก 5 พันธมิตรหวังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการขยายกิจการ ขยายตลาด เพิ่มความมั่นคงให้ธุรกิจ

SINWATTANA

ทั้งนี้สินวัฒนาหวังร่วมสร้าง Crowdfunding Investment Community ที่จะเป็นพื้นที่ในการให้คำปรึกษาและสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรธุรกิจกับนักลงทุน โดยในฝั่งของนักธุรกิจก็จะได้รับความรู้และคำปรึกษาด้านธุรกิจอย่างครบวงจร ส่วนฝั่งของนักลงทุนก็จะได้ความรู้เรื่องบทบาทและหน้าที่ของนักลงทุน เรียนรู้การขับเคลื่อนทางสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว

SINWATTANA

สำหรับ 5 พันธมิตรของสินวัฒนานั่นก็คือ

  • สถาบันทิวา ช่วยเรื่อง Joint Collaboration Crowdfunding
  • คิว เทคโนโลยี ( ประเทศไทย ) ช่วยเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำ
  • สถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย ช่วยเรื่องการจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการระดมทุนผ่านระบบ Crowdfunding
  • ไร้ท์แมน ช่วยเรื่องการสร้าง Event การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ
  • วายดีเอ็ม ไทยแลนด์ ช่วยเรื่องการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้สำหรับนักลงทุน เจ้าของธุรกิจ เจ้าของโครงการ ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.sinwattana.com/

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส