Paysbuy ชี้แจงกรณีพบความผิดปกติในการใช้บัตรเครดิตที่ผูกเข้ากับบัญชีเพย์สบาย (E-Wallet)

เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเราจะได้ยินข่าวโดยเฉพาะจากเว็บพันทิปว่าบัตรเครดิตที่ใช้กับบริการ Paysbuy ถูกนำไปชำระเงินในต่างประเทศโดยที่เจ้าของไม่ยินยอม ตอนนี้ Paysbuy ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว


ตามที่มีกระแสข่าวจากกระทู้ในเว็บไซต์พันทิป เรื่องพบความผิดปกติในการใช้บัตรเครดิต ซึ่งเกิดรายการใช้จ่ายบนบัตรเครดิตที่เจ้าของบัตรเครดิตไม่ได้ทำธุรกรรมด้วยตนเองนั้น บริษัท เพย์สบาย จำกัด (“เพย์สบาย”) ในฐานะผู้ให้บริการ ขอชี้แจงว่า นับตั้งแต่วันที่เพย์สบายได้รับแจ้ง เพย์สบายได้มีการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าปัญหาที่พบนั้นเกิดขึ้นจากระบบของเพย์สบายหรือไม่อย่างไร เนื่องจากปัญหาดังกล่าวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อีกทั้งยังมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหลายราย จึงทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน  ซึ่งในกระบวนการตรวจสอบทั้งหมดอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในการชี้แจงกับลูกค้า และผู้ที่กังวลใจในการใช้บริการของเพย์สบาย ดังนั้น เพย์สบายจึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ปัจจุบันเพย์สบายได้รับเรื่องจากลูกค้า และทำการตรวจสอบพบความผิดปกติในการใช้บัตรเครดิตที่ผูกเข้ากับบัญชีเพย์สบาย (E-Wallet) เป็นจำนวนประมาณ 53 ราย ซึ่งเพย์สบายได้มีการประสานงานกับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตเพื่อให้ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำธุรกรรมบัตรเครดิตอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการอายัดบัตรและดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ ทางเพย์สบาย ได้มีมาตรการในการดูแลลูกค้าเบื้องต้น ดังนี้

  1. เพย์สบายได้มีการแจ้งเตือนธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวัง หากพบธุรกรรมที่ผิดปกติ ธนาคารสามารถดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บัตรเครดิตได้ทันที ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสบายใจได้ว่าหากพบความผิดปกติดังกล่าว ลูกค้าจะสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอให้ตนไม่ต้องชำระค่าสินค้าที่พบความผิดปกตินั้นได้
  2. เพย์สบายได้ทำการงดให้บริการเฉพาะในส่วนการผูกบัตรเครดิตเข้ากับบัญชีเพย์สบาย (E-Wallet) เป็นการชั่วคราวไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวัง
  3. เพย์สบายได้ทำงานร่วมกับบริษัทภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) เพื่อทำการประเมินความปลอดภัยของระบบ และได้ทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทั้งหมด
  4. เพย์สบายได้ทำการติดต่อผู้ที่สงสัยว่าตนเองจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เป็นรายบุคคล เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ให้คำแนะนำในเรื่องการขอเงินคืน รวมถึงการติดต่อขอข้อมูลจากร้านค้าที่มีการนำข้อมูลบัตรเครดิตดังกล่าวไปใช้งาน เพื่อสืบหาตัวผู้กระทำความผิด

 

ในทางเดียวกัน เพย์สบาย ขอเสนอข้อแนะนำการตรวจสอบการใช้จ่ายได้ด้วยตนเอง ดังนี้

  1. ตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างเป็นประจำ
  2. หากพบรายการที่ผิดปกติ ให้แจ้งไปยังธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อแจ้งปฏิเสธการชำระเงินรายการนั้น หรืขอระงับบัตรเครดิตทันที
  3. เก็บเอกสารรายการใช้จ่ายที่ผิดปกติ เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการระงับการตัดยอด หรือรับเงินคืนเงินจากธนาคาร

ในการนี้ ทางเพย์สบาย ขอยืนยันในความตั้งใจที่พร้อมจะติดตามตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ซึ่งหากเพย์สบายได้รับข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพย์สบายจะมีการออกจดหมายอย่างเป็นทางการแจ้งต่อลูกค้าต่อไป


แต่สิ่งที่เรายังไม่รู้จากแถลงการณ์ฉบับนี้คือ Paysbuy โดนแฮกจริงๆ หรือไม่ แล้วหมายเลขบัตรที่หลุดออกไปไหนหลุดออกไปจากช่องทางไหน ซึ่ง Paysbuy คงต้องตอบคำถามเหล่านี้กับสังคมเร็วๆ นี้