SCB เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนใช้ SCB Easy ด้วยตนเองได้แล้ว 4 มกราคมนี้

เมื่อกลางเดือนที่แล้ว ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้ระงับการเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งแอป SCB Easy และลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์ใหม่ชั่วคราว เนื่องจากมี SMS หลอกผู้ใช้งานเพื่อนำข้อมูลส่วนตัวมาทำความผิด เช่น โอนเงินออกไปจนหมดบัญชี หรือเอาบัญชีของผู้ใช้ไปซื้อของต่าง ๆ โดยมิชอบ

ล่าสุดธนาคารไทยพาณิชย์ได้แจ้งว่าลูกค้าของธนาคารจะสามารถเปิดใช้งานแอป SCB Easy ใหม่ด้วยตนเองได้แล้ว ในวันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้ใช้จะต้องทำการลงทะเบียนผ่านสมาร์ตโฟนเครื่องที่ใช้เบอร์โทรศัพท์เดียวกันกับที่ให้ไว้กับธนาคารเท่านั้น และเพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้จะสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์เพียง 1 เครื่องเท่านั้น

สามารถดาวน์โหลดแอป SCB Easy บน App Store และ Play Store

อ้างอิง : SCB Thailand

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส