AIS, DTAC, True, NT และ 3BB จับมือรัฐบาล ใช้ หมอชนะ ฟรีไม่คิดค่าดาต้า พร้อมมาตรการอื่นๆ

ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐบาลและ ศบค. ได้สนับสนุนให้ประชาชนติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโดยใช้แอปพลิเคชัน หมอชนะ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารและการไล่เรียงไทม์ไลน์ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้รัฐบาลสามารถติดตามตรวจสอบโรคได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในนามของรัฐบาล ได้ขอความร่วมมือกับ กสทช. และ ผู้ให้บริการทุกรายในไทย ทั้ง AIS, DTAC, TRUE, NT, 3BB ร่วมกันหารือเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน 3 ประการได้แก่

  1. ทางรัฐบาลและ ศบค. ได้รณรงค์ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้แอปฯ หมอชนะสามารถติดตามได้ทั้ง GPS และสัญญาณบลูทูธ และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านรัฐบาลจึงได้ขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายในไทย สามารถใช้งานแอปฯ หมอชนะโดยไม่คิดค่าบริการดาต้า
  2. ปรับความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์เป็น 100/100 Mbps เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับบ้านไหนที่ไม่ได้ใช้บริการไฟเบอร์ จะปรับให้เต็มความสามารถของอุปกรณ์นั้น โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่ม ในส่วนของอินเทอร์เน็ตมือถือเพิ่มแพ็กเกจ 79 บาท (ไม่รวม VAT) 30 วันสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 10 Mbps. สำหรับใช้เพื่อการประชุม และ Work From Home
  3. ขอความร่วมมือให้ผู้บริการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณให้พร้อมและติดตั้งอุปกรณ์ Wifi เพิ่มเติมให้ตามโรงพยาบาลสนาม

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส