กรมการปกครองประกาศลงราชกิจจาฯ​ ยกเลิกใช้สำเนาบัตร-ทะเบียนบ้าน อีกก้าวของ Thailand 4.0

เชื่อว่าหลาย ๆ คนต่างรอคอยกันมาอย่างยาวนาน ด้วยเรื่องของสำเนาบัตรหรือเอกสารต่าง ๆ ที่ก่อนหน้านี้เวลาที่จะไปทำธุรกรรมใด ๆ กับราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีการใช้ ซึ่งก็นับว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ใช้บริการในการเตรียมเอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารด้วย ล่าสุดกรมการปกครอง ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตร และทะเบียนบ้านจากผู้ใช้บริการ

การยกเลิกการเรียกสำเนาในครั้งนี้มีผลเฉพาะหน่วยงานในความรับผิดชอบของกรมการปกครองเท่านั้น โดยมีรายละเอียดให้ยกเลิกสำเนาเอกสารใน 2 ประเภท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ส่วนสำเนาเอกสารประเภทอื่น ๆ ไม่มีระบุในประกาศนี้

หากมีความจำเป็นที่หน่วยงานต้องใช้เอกสารทั้ง 2 ประเภท ที่กล่าวมานี้ ทางหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบและจัดทำสำเนาเอกสารขึ้นเอง โดยห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการ แต่ในกรณีของการมอบอำนาจ ยังคงต้องมีการยื่นสำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเช่นเดิม

ทั้งนี้ประกาศการยกเลิกครั้งนี้มีผลแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของนโยบาย Thailand 4.0 แต่อย่างไรก็ตาม การยกเลิกการเรียกเอกสารสำเนาในครั้งนี้ ไม่มีการระบุว่าจะมีการใช้ช่องทางใดทดแทนหรือไม่ อาจจะไม่มีการเรียกเก็บเอกสารเลย หรือจะเป็นการเก็บข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านชิปที่ฝังอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งก็ต้องติดตามดูกันต่อไป

อ้างอิง : ราชกิจจานุเบกษา

ภาพ: CHIANG MAI SMART CITY

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส