nest- smart baby crib 02

Nest(ภายใต้การนำของ Alphabet) ยื่นจดสิทธิบัตร ‘เปลทารกอัจฉริยะ’

Nest บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ด้าน Smart Home และเป็นบริษัทลูกของ Alphabet ยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบเปลทารกอัจฉริยะ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ต้องดูแลทารก

โดยรายละเอียดของสิทธิบัตรดังกล่าว ตัวเปลทารกอัจฉริยะถูกออกแบบให้มีเซนเซอร์ติดอยู่โดยรอบ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสุขภาพทั่วไปของทารก, การเคลื่อนไหวของทารก(เช่นการไอ จาม อาเจียน หรือผ้าอ้อมมีการเคลื่อนไหว) รวมถึงการนอนหลับของทารก

ด้านความปลอดภัย การออกแบบตัวเปลจะมีกลไกป้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าทารกยังคงอยู่ในเปล เมื่อพ่อแม่ของทารกไม่อยู่

nest- smart baby crib 01

เปลทารกอัจฉริยะยังถูกออกแบบให้มีความสามารถคล้ายๆกับการกล่อมเด็ก เช่น เวลาที่ทารกมีอาการกระสับกระส่าย ตัวเปลจะฉายการ์ตูนหรือเพลงกล่อมเด็กเพื่อให้ทารกสงบลง หรืออาจให้ตัวเปลฉายไฟในโทนแสงที่เหมาะแก่การนอนหลับของทารก

แม้ความสามารถของเปลทารกอัจฉริยะจะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้มาก แต่จะดียิ่งขึ้นถ้าใช้ร่วมกับการดูแลทารกอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่ เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพ่อแม่และทารก

ที่มา : TheNextWeb