กองกำลังพิทักษ์ชาติของสหรัฐฯ พร้อมช่วยรับมือไซเบอร์ในการเลือกตั้งกลางเทอมนี้

ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์จากกองกำลังไซเบอร์ของกองกำลังพิทักษ์ชาติ (National Guard Cyber Forces) พร้อมให้การสนับสนุนด้านการป้องกันไซเบอร์ในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน

กองกำลังพิทักษ์ชาติเป็นกองกำลังทหารสังกัดแต่ละรัฐ รับคำสั่งโดยตรงจากผู้ว่าการในแต่ละรัฐ แต่รัฐบาลกลางมีสิทธิ์เรียกระดมพลได้ในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ ยกเว้นแต่กองกำลังพิทักษ์ชาติของกรุงวอชิงตัน ดีซี ที่อยู่ภายใต้ประธานาธิบดีโดยตรง

กองกำลังไซเบอร์ของกองกำลังพิทักษ์ชาติมีจำนวนรวมกันถึง 38 หน่วยย่อย และมีบุคลากรรวมกันกว่า 2,200 คน หน้าที่หลักคือการประเมินโครงข่ายและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทางไซเบอร์ โดยจะให้ความช่วยเหลือในการป้องกันภัยไซเบอร์ใน 14 รัฐ ซึ่งกองกำลังไซเบอร์ฯ นี้เคยให้การสนับสนุนด้านไซเบอร์ต่อ 8 รัฐ ในการเลือกตั้งเมื่อต้นปี

ในการเลือกตั้งกลางเทอม เจ้าหน้าที่จากกองกำลังพิทักษ์ชาติจะทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (CISA) ซึ่งดูเรื่องการป้องกันภัยไซเบอร์ของประเทศ

กองกำลังพิทักษ์ชาติในบางรัฐอย่างนอร์ตแคโรไลนาได้ตั้งศูนย์ภารกิจร่วมทางไซเบอร์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกองกำลัง ทำงานร่วมกับตัวแทนจาก CISA และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม 10 คน แต่จะเพิ่มจำนวนบุคลากรขึ้นในช่วงการเลือกตั้งเพื่อให้สามารถป้องกันภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะที่กองกำลังพิทักษ์ชาติ ในรัฐวอชิงตันจะคอยยกระดับศักยภาพในการป้องกันภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับรัฐและเทศมณฑล

ที่มา POLITICO

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส