Pornhub เปลี่ยนมาใช้ระบบ HTML5 แล้ว !!

เว็บไซต์คู่ใจหนุ่มๆ อย่าง Pornhub เลิกใช้ระบบ Flash แล้วเปลี่ยนมาใช้ HTML5 พร้อมรองรับการเข้าใช้งานได้มากขึ้น

สมัยนี้ต้องยอมรับว่าระบบ Adobe Flash นั้นเริ่มไม่ไหวแล้ว ในด้านการใช้งาน การที่เปลี่ยนมาเป็น HTML5 จะช่วยทำให้เว็บฯ ไหลลื่นมากขึ้น ทั้งการโหลด และการกินทรัพยากรเครื่อง ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วถือได้ว่า HTML5 ชนะขาดลอยเลยทีเดียว Pornhub ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควร คนรู้จักเยอะ และแต่ละวันนั้นคนที่เข้ามาใช้งานก็เยอะจนระบบ Flash เดิมเอาไม่อยู่ งานนี้ยกเครื่องใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม การที่เปลี่ยนมาใช้ HTML5 นั้น เป็นผลดีขึ้นทันตา และอีกหน่อยเชื่อว่าหลายๆ เว็บฯ จะเปลี่ยนมาใช้ HTML5 กันมากขึ้นเพื่อการท่องเว็บฯ ที่ราบรื่นมากขึ้นอย่างแน่นอน

ที่มา TheRegister