Bing มีความสามารถใหม่ที่สามารถสร้างภาพด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง Dall-E จาก OpenAI

ล่าสุด Microsoft เพิ่มความสามารถสร้างภาพที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Dall-E ลงไปใน Bing ที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างภาพอะไรก็ได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง

ความสามารถสร้างภาพใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Dall-E ใน Bing จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างภาพด้วยความคิดสร้างสรรค์ และ Microsoft ได้เพิ่มปุ่ม Bing Image Creator ลงไปในแถบด้านข้างของเว็บเบราว์เซอร์ Microsoft Edge เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายที่สุด

หากต้องการที่จะใช้คุณสมบัตินี้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกโหมดสร้างสรรค์ (Creative) ใน Bing และพิมพ์คำอธิบายของรูปภาพที่ต้องการสร้าง

เว็บไซต์ Bing Image Creator

เมื่อใช้งานฟีเจอร์สร้างภาพใน Bing แล้วไม่พบการแสดงตัวอย่างของภาพสามารถเข้าไปดูตัวอย่างของรูปภาพได้ที่เว็บไซต์ Bing Image Creator และในอนาคตจะมีการผสานรวมตัวกันระหว่าง Bing Image Creator กับ Bing โหมดสร้างสรรค์ที่จะแสดงตัวอย่างรูปภาพในกล่องข้อความ Bing ในทันที อีกทั้ง Microsoft ยังมีแผนที่จะรองรับภาษาอื่น ๆ ใน Bing เพิ่มเติมในอนาคตเพื่อการป้อนคำสั่งที่ง่ายมากยิ่งขึ้น

ที่มา Microsoft Blog

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส