Microsoft เผยกันเงินไว้จ่ายค่าปรับ เผื่อองค์กรตรวจสอบยุโรปพบความผิดด้านโฆษณา LinkedIn

Microsoft เตือนนักลงทุนเกี่ยวกับร่างมติของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลไอร์แลนด์ (DPC) หน่วยกำกับด้านข้อมูลหลักของสหภาพยุโรปที่มุ่งเป้าตรวจสอบ LinkedIn โดยบริษัทได้เตรียมเงินเผื่อต้องจ่ายค่าปรับแล้ว

เงินที่ Microsoft กันไว้อยู่ที่ 425 ล้านเหรียญ (ราว 14,781 ล้านบาท) เพื่อเตรียมรับมือการตรวจสอบ LinkedIn โดย DPC ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2018

การตรวจสอบของ DPC ก็เพื่อดูว่าแนวปฏิบัติด้านโฆษณาของ LinkedIn (แพลตฟอร์มลูกของ Microsoft) ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) หรือไม่

โดย Microsoft เผยว่า DPC ได้ให้บริษัทดูร่างผลการพิจารณาที่ไม่เป็นสาธารณะซึ่งมีการระบุค่าปรับที่น่าจะต้องจ่ายในนั้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ Microsoft ปฏิเสธว่าไม่ได้ละเมิดข้อบังคับของ GDPR และพร้อมต่อสู้อย่างถึงที่สุด รวมทั้งยังระบุว่าได้ให้ความร่วมมือกับ DPC มาโดยตลอด

ที่มา The Register

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส