สหราชอาณาจักรประกาศใช้ AI มาพิสูจน์อายุเยาวชนในการเข้าถึงเนื้อหาลามกบนโลกออนไลน์

สหราชอาณาจักรเสนอแนวทางตรวจสอบอายุแบบใหม่ที่ป้องกันการเข้าถึงสื่อลามกของเยาวชน รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ AI ในการตรวจสอบอายุตามกฎหมายด้วย

สำนักงานคณะกรรมการเยาวชนของอังกฤษ (Ofcom) หน่วยกำกับโลกออนไลน์มีการออกคำแนะนำในการใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของเยาวชนผ่านการวิเคราะห์ภาพใบหน้าที่อัปโหลดเข้าไปบนโลกออนไลน์

โดยเสนอให้มีการระบุตัวตนผ่านภาพถ่าย ที่ผู้ใช้งานจะต้องอัปโหลดภาพของเอกสารยืนยันตัวตนที่มีภาพถ่ายอย่างหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่เพื่อพิสูจน์อายุ

ทั้งนี้ กฎหมายความปลอดภัยออนไลน์ (Online Safety Act) ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของรัฐบาลสหราชอาณาจักรไปแล้วนั้นกำหนดให้เว็บไซต์และแอปที่มีเนื้อหาลามกจะต้องไม่ให้เด็กเข้าถึงเนื้อหาเหล่านั้น

Ofcom เชื่อว่าวิธีการพิสูจน์อายุแบบเดิมอย่างการกรอกอายุตัวเองนั้นจะไม่บรรลุมาตรฐานใหม่ต่อไปแล้ว

ที่มา Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส