reCAPTCHA - Google 02

Google พัฒนา reCAPTCHA แบบใหม่ ที่ผู้ใช้งานไม่ต้องคลิกเมาส์เพื่อยืนยันตัวตน

เมื่อผู้ใช้งานต้องการ Login เข้าไปภายในเว็บไซต์ ก็มักจะได้พบกับ reCAPTCHA (เป็นกล่องที่มีคำว่า I’m not a robot และมีช่องให้ผู้ใช้งานคลิกเมาส์) รวมถึงปริศนารูปภาพต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานยืนยันว่าตนเองไม่ใช่หุ่นยนต์

reCAPTCHA - Google 01

แต่เมื่อเร็วๆนี้ทาง Google ได้พัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบใหม่ คล้ายกับเป็น reCAPTCHA ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง เพื่อให้การจำแนกมนุษย์และหุ่นยนต์สะดวกสำหรับผู้ใช้งานมากขึ้น ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นการรวมกันระหว่างระบบวิเคราะห์ความเสี่ยง(Advanced Risk Analysis) กับระบบ Machine Learning

ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบใหม่จะทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องคลิกเมาส์หรือแก้ปริศนาเพื่อยืนยันว่าตนเองไม่ใช่หุ่นยนต์อีกต่อไป โดยระบบดังกล่าวจะซ่อนอยู่เบื้องหลังแล้วคอยตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และมีการพิจารณาตัวแปรต่างๆเช่นที่อยู่ IP ของผู้ใช้งาน รวมถึงการเคลื่อนไหวของเมาส์

อย่างไรก็ตามหากระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบใหม่วิเคราะห์ว่า ผู้ใช้งานอาจจะไม่ใช่มนุษย์ ก็จะมีปริศนามาให้ผู้ใช้งานแก้เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง

อ้างอิง : Engadget, Google reCAPTCHA