รถยนต์ Honda ที่ทำงานร่วมกับระบบ AI จะเชื่อมโยงกับรถคันอื่นผ่านเครือข่าย 5G ของ SoftBank ในประเทศญีปุ่น