เว็บไซต์ Bloomberg เปิดเผยว่าในเวลานี้ Apple กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการตรวจวัดชีพจรแบบ Electrocardiogram หรือ EKG  และคาดว่าจะใส่ฟังก์ชันดังกล่าวลงใน Apple Watch รุ่นใหม่ ซึ่งจะสามารถตรวจจับความเป็นไปได้และโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติของหัวใจได้มากกว่าการตรวจวัดจากการเก็บข้อมูลแล้วมาประมวลผลในภายหลัง โดยเบื้องต้นมีการระบุว่าผู้ใช้เพียงใช้นิ้วมือ 2 นิ้วบีบตัวเครื่องในส่วนของเซ็นเซอร์ จากนั้นตัวนาฬิกาจะประมวลผลได้ทันทีว่าหัวใจของผู้ใช้มีการเต้นผิดปกติหรือไม่