Sri Lankan security forces officers secure a site believed to be a hide out of the militants following a shoot out in Colombo, Sri Lanka, Sunday, April 21, 2019. More than hundred were killed and hundreds more hospitalized with injuries from eight blasts that rocked churches and hotels in and just outside of Sri Lanka's capital on Easter Sunday, officials said, the worst violence to hit the South Asian country since its civil war ended a decade ago. (AP Photo/Eranga Jayawardena)

ศรีลังกาแบนโซเชียลมีเดีย! หลังผู้ก่อการร้ายเข้าวางระเบิด ก่อเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 200 ราย

ผลกระทบจากกลุ่มก่อการร้ายหัวรุนแรงทำให้รัฐบาลศรีลังกาต้องหยุดการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, WhatsApp และ Viber ในประเทศอีกครั้งหลังเหตุวางระเบิด

การก่อการร้ายครั้งนี้เป็นการวางระเบิดที่มีเป้าหมายเป็นโบสถ์ และ โรงแรม ในวันที่ 21 เมษายน ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200 ราย Udaya Seneviratne เลขานุการประธานาธิบดีของศรีลังกาอธิบายการห้ามเล่นสื่อโซเชียลนี้ว่า เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายข่าวที่ไม่ถูกต้องจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย

ศรีลังกาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการจำกัดการใช้โซเชียล สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อิหร่าน และ ตุรกี ก็เช่นกัน ในขณะที่ศรีลังกาแสดงเจตนาที่ชัดเจนในการสั่งห้ามใช้โซเชียลมีเดียในครั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายข้อมูลที่ผิด รวมถึงป้องกันไม่ให้สถานการณ์แย่ลง

ถึงแม้ว่าทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ก็มีวิธีการการจัดการกับข้อมูลเท็จที่อาจถูกเผยแพร่บนไซต์ของตนด้วยวิธีที่ต่างกันไป แต่ศรีลังกาก็ไม่เลือกที่จะเชื่อใจระบบเหล่านั้นจึงเลือกที่จะระงับการเล่นโซเชียลในประเทศของตนเองดีกว่า

อ้างอิง