สหราชอาณาจักรกำลังพิจารณาเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ IoT

รัฐบาลของสหราชอาณาจักรกำลังพิจารณาเพิ่มมาตรการใหม่ๆในด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ IoT(Internet of Things) ซึ่งมีจำนวนมหาศาลที่เชื่อมต่อกับบ้านของประชาชนในสหราชอาณาจักร        

มาตรการใหม่ที่กำลังพิจารณาได้แก่ อุปกรณ์ IoT ที่จำหน่ายต้องมีฉลากแสดงข้อมูลให้ผู้ซื้อเห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด และผู้จำหน่ายอุปกรณ์ IoT อาจจะถูกห้ามไม่ให้ขายสินค้าใดๆที่ไม่ได้มีฉลากแสดงข้อมูลด้านความปลอดภัย

โดยอุปกรณ์อาจจะต้องใช้รหัสผ่านของอุปกรณ์ IoT ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งไม่สามารถรีเซ็ตเป็นค่ามาตรฐานจากโรงงาน และอาจให้ผู้ผลิตอุปกรณ์แจ้งจุดเชื่อมต่อซึ่งช่วยในการเปิดเผยช่องโหว่ของระบบ รวมถึงผู้ผลิตต้องระบุระยะเวลาขั้นต่ำที่อุปกรณ์จะได้รับการปรับปรุงด้านความปลอดภัย

หลังจากการพิจารณามาตรการใหม่เหล่านี้ ทางรัฐบาลจะเริ่มใช้มาตรการให้อุปกรณ์ IoT ต้องมีฉลากแสดงข้อมูลด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นมาตรการตามความสมัครใจ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ดี

อย่างไรก็ตามรัฐบาลสหราชอาณาจักรยังคงอยู่ในกระบวนการค้นหามาตรการใหม่เท่านั้น โดยยังไม่ได้อนุมัติให้มาตรการเหล่านี้กลายเป็นกฎหมาย และยังไม่ชัดเจนว่าถ้ากลายเป็นกฎหมายแล้วจะมีค่าปรับอย่างไรบ้าง

 

อ้างอิง : Engadget